Prawo międzynarodowe

Cena 82.02 zł Katalogowa 105 zł
Zobacz książkę prawo międzynarodowe publiczne

prawo międzynarodowe podręcznik stosunki międzynarodowe Treścią książki Malcolma N. Shawa jest całokształt współczesnego prawa międzynarodowego a także zwięzły zarys jego historii. W książce zostały omówione m.in. następujące zagadnienia: charakter i rozwój prawa międzynarodowego, rola i znaczenie tego prawa we współczesnym świecie, źródła prawa międzynarodowego, relacje między prawem międzynarodowym a prawem wewnętrznym poszczególnych państw, podmioty prawa międzynarodowego, szeroko rozumiana problematyka prawna organizacji międzynarodowych organizacji regionalnych i wyspecjalizowanych, a także ochrona praw człowieka, prawo lotnicze, kosmiczne, prawo morza, użycie siły zbrojnej według reguł współczesnego prawa międzynarodowego.