Prawo konstytucyjne w pigułce

Stan prawny marzec 2018 roku
Cena 21.39 zł Katalogowa 24,9 zł

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta Książka jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa cywilnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Prawo konstytucyjne w pigułce to zwięzłe ujęcie tematu, tabele, wykresy i wyróżnienia, istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę. Książka zawiera W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:
- pojęcie, zasady a także podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego,
- wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela i środki ich ochrony,
- ekstradycja,
- źródła prawa,
- władza ustawodawcza: Sejm i Senat, procedura ustawodawcza, referendum,
- władza wykonawcza: Prezydent RP, Rada Ministrów,
- samorząd terytorialny,
- władza sądownicza: Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa,
- organy kontroli państwowej: Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
- finanse publiczne i budżet,
- Narodowy Bank Polski,
- Rada Polityki Pieniężnej,
- stany nadzwyczajne.

Stan prawny: marzec 2018 r.