Prawo konstytucyjne Banaszak

Cena 73.82 zł Katalogowa 99 zł

Książka z prawa konstytucyjnego przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych.

Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:

konstytucyjnych zasad ustroju państwa,
relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP,
status jednostki w państwie,
prawa wyborczego,
kompetencji organów państwowych.
Ósme wydanie zawiera zmiany ustawowe po ukazaniu się poprzedniego wydania.