Prawo konstytucyjne - Prawo konstytucyjne Sarnecki, Witkowski, Banaszak, Garlicki

Zobacz Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące
Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599638 Wydanie 2018

Stan prawny: 14 lutego 2018 r. Teksty ustaw Becka zawierają: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej\r\n Ustawa o obywatelstwie polskim - Ustawa o partiach politycznych - Prawo o zgromadzeniach - Ochrona informacji niejawnych - Kodeks wyborczy - Trybu ...

Zobacz Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych
Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326438813 Wydanie 2012

Treścią książki jest analiza instytucji ustrojowych współczesnych państw demokratycznych. Autor dokonał klasyfikacji badanych konstrukcji ustrojowych w oparciu o ugruntowane kryteria doktryny prawa oraz konstytucje i akty prawne charakterysty ...

Zobacz Filozoficznoprawny wymiar kontroli konstytucyjności
Filozoficznoprawny wymiar kontroli konstytucyjności

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372858160 Wydanie 2017

Książka stanowi próbę wykazania dynamiki rozwoju myśli konstytucyjnej z punktu widzenia teoretycznoprawnych i filozoficznoprawnych podstaw kształtowania się myśli filozofii polityk, jaką jest konstytucjonalizm. Rozprawa zawiera konfrontację ...

Zobacz Wykładnia konstytucji aktualne problemy i tendencje
Wykładnia konstytucji aktualne problemy i tendencje

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326491016 Wydanie 2016

Problematyka wykładni konstytucji stanowi źródło niezliczonych komentarzy politycznych i publicystycznych dotyczących granic władzy sądowniczej czy legitymizacji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy starają się rozstrzygnąć te pr ...

Zobacz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2016 przepisy
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2016 przepisy

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326489778 Wydanie 2016

Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce ...

Zobacz Konstytucja rzeczypospolitej polskiej Komentarze Becka
Konstytucja rzeczypospolitej polskiej Komentarze Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325540951 Wydanie 2012

Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych. Z uwagi na wiedzę i doświadczenie Autora publikacji, wybitnego znawcy przedmiotu oraz twórcę wielu pu ...

Zobacz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz

LexisNexis Polska Isbn 9788327809216 Wydanie 2014

Ekspresowy Druk na życzenie. Wysyłka zamówienia 9 dni roboczych , czas dostawy W Komentarzu uwzględniono najnowsze akty prawne stanowiące rozwinięcie ustawy zasadniczej, m.in. ustawę z 11 lipca 2014 r. o petycjach. Autorami Komentarza są wybi ...

Zobacz Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące
Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325577247 Wydanie 2016

Stan prawny: 1 września 2016 roku. Teksty ustaw Becka zawierają: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej\r\n Ustawa o obywatelstwie polskim - Ustawa o partiach politycznych - Prawo o zgromadzeniach - Ochrona informacji niejawnych - Kodeks wyborczy - ...

Zobacz Konstytucja RP Tom 2 Komentarz do art 87-243
Konstytucja RP Tom 2 Komentarz do art 87-243

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325574918 Wydanie 2016

Komentarz obejmuje kompleksowe omówienie wszystkich przepisów oraz Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. i pozwala na dokładne zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadniczej dokonanej z uwzględnieniem licznie ...

Zobacz Konstytucja RP Tom 1 Komentarz do art 1–86
Konstytucja RP Tom 1 Komentarz do art 1–86

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325573652 Wydanie 2016

Komentarz obejmuje kompleksowe omówienie wszystkich przepisów oraz Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. i pozwala na dokładne zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadniczej dokonanej z uwzględnieniem licznie ...