Prawo karne Zawłocki

Cena 77.03 zł Katalogowa 99 zł

Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym całościowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać praktycy, np. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci. Podręcznik prawo karne jest napisany przystępnym językiem i odbiega w tym zakresie od innych tego typu opracowań, w których zazwyczaj dominuje hermetyczny język dogmatyki prawa karnego. W książce z prawa karnego omówiono całościowo naukę o przestępstwie i naukę o karze, z szerokim wykorzystaniem przykładów z części szczególnej Kodeksu karnego. Jednocześnie, obok tekstu wykładu zostały zawarte zadania warsztatowe. Podręcznik zawiera ostatnie nowelizacje dokonane w 2016 r. m.in. dokonane ustawą z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 904). Autorami podręcznika są Michał Królikowski a także Robert Zawłocki. W jego przygotowaniu wykorzystali nie tylko swoją wiedzę teoretyczną i doświadczenia dydaktyczne, lecz również praktyczną wiedzę prawniczą, związaną z ich pracą w prokuraturze, adwokaturze, Sejmie RP, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.