Prawo karne materialne kazusy dla aplikantów

Cena 67.40 zł Katalogowa 89 zł

Kazusy z prawa karnego materialnego dla aplikantów

Ponad 200 kazusów z prawa karnego z rozwiązaniami uwzględniającymi zarówno przepisy kodeksu karnego, jak i innych ustaw karnych penalizujących określone zachowania.

Dzięki kazusom z prawa karnego materialnego dowiesz się, W jaki sposób i jak można zastosować nowe instytucje wprowadzone do przepisów karnych:

- zakaz zbliżania się oskarżonego do określonych osób,
- zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych,
- kary za zachowania polegające na fałszowaniu faktur i podawanie w nich informacji niezgodnych z prawdą.

Kazusy z prawa karnego przeznaczone są dla aplikantów sędziowskich, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich. Będzie pomocna również studentom w przygotowaniu się do egzaminu na aplikację.