Prawo karne materialne część ogólna i szczególna

W książce Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, aż do nauki o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. W części szczególnej przedstawiono konkretne typy przestępstw, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi gospodarczemu a także obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Przejrzysty układ opracowania ułatwia zrozumienie obowiązujących rozwiązań ustawowych w kontekście poprzednich kodeksów karnych, a obszerne nawiązanie do orzecznictwa pozwala wyjaśnić problemy związane ze stosowaniem przepisów prawa karnego. Czwarte wydanie zawiera wszystkie dotychczasowe nowelizacje Kodeksu karnego, a także najważniejsze projekty kolejnych przemian. W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w tekście pojęć z indeksu. Opracowanie jest adresowane do studentów wydziałów prawa i administracji, a także do praktyków – aplikantów sądowych, prokuratorskich i adwokackich. Prof. dr hab. Marek Bojarski – profesor zw. Uniwersytetu Wrocławskiego, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry. Autor ponad 140 prac naukowych z zakresu prawa karnego materialnego i prawa o wykroczeniach.