Prawo karne Gardocki Beck

Cena 44.93 zł Katalogowa 59 zł

Gardocki podręcznik do prawa karnego

Podręcznik prawniczy zawiera zmiany polskiego prawa karnego, wprowadzone ustawą o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

W książce z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:

zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.

Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości a także obrotowi gospodarczemu.

W dziewiętnastym wydaniu uwzględniono ostatnią nowelizację Kodeksu karnego, dotyczącą przede wszystkim kar, środków karnych i kompensacyjnych oraz środków zabezpieczających.

Prezentowane dwudzieste wydanie podręcznika jest w znacznym stopniu zmienione, ponieważ w czasie, jaki upłynął od poprzedniego wydania nastąpiły istotne zmiany polskiego prawa karnego. Poprawiłem również omyłki znajdujące się w poprzednim tekście, na które zwrócili mi uwagę Czytelnicy podręcznika