Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

Cena 56.70 zł Katalogowa 75 zł

Podręcznik akademicki z prawa karnego, części ogólnej, szczególnej i wojskowej

Podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne - część ogólna i szczególna

Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to Książka opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim a także praktyką prawa karnego. W książki zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Autorzy podjęli działania na rzecz uwzględnienia zmian ustawodawstwa dokonywanych w trybie spełniającym elementarne zasady stanowienia prawa po 31.05.2018 r., czyli już po ukończeniu prac nad nową wersją podręcznika. Na przeszkodzie temu stanął sposób działania organów odpowiedzialnych za stanowienie prawa i publikację aktów prawnych. Z tego właśnie powodu w książce zostały uwzględnione jedynie te zmiany prawa dokonane do 31.05.2018 r., których zgodność z Konstytucją jest bezsporna.