Podręczniki do prawa karnego

To opracowania wszystkich najważniejszych zagadnień z prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego

Prawo karne - Prawo karne Gardocki Zawłocki podręczniki

Zobacz Prawo karne Skrypty Becka
Prawo karne Skrypty Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597283 Wydanie 2017

Skrypt z prawa karnego zawiera najbardziej istotne wiadomości z zakresu prawa karnego. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:pojęcia prawa karnego,źródeł prawa karnego,definicji i struktury przestępstwa,kontratypów,form stadialnych i zjawiskowy ...

Zobacz Prawo karne Minirepetytorium
Prawo karne Minirepetytorium

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326492938 Wydanie 2015

Seria z prawa karnego z diagramami specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium. Publikację w ...

Zobacz Prawo karne studia prawnicze
Prawo karne studia prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325583491 Wydanie 2016

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwi ...

Zobacz Prawo karne wykład części ogólnej Pohl
Prawo karne wykład części ogólnej Pohl

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326494109 Wydanie 2015

W podręczniku Prawo karne Wykład części ogólnej w sposób pogłębiony i usystematyzowany przedstawiono i objaśniono wszystkie najważniejsze zagadnienia części ogólnej obecnie obowiązującego polskiego prawa karnego. Opracowanie składa si ...

Zobacz Prawo karne w pigułce 2017 Beck
Prawo karne w pigułce 2017 Beck

C.H. Beck Isbn 9788325592455 Wydanie 2017

Książka z prawa karnego to kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu ...

Zobacz Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego
Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325554279 Wydanie 2013

Książka Zawłosckiego jest bogato udokumentowana poglądami prezentowanymi w omawianych kwestiach w piśmiennictwie polskim i obcym, ma charakter całkowicie nowatorski. Do tej pory, w rodzimej nauce prawa karnego problematyka ta nie tylko nie docz ...

Zobacz Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym
Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586966 Wydanie 2016

Niniejsza monografia jest poświęcona analizie istoty oraz znaczenia konstytucyjnej zasady nullum crimen, nulla poena sine lege (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP) dla prawa karnego. Opracowanie to stanowi dogmatyczne studium z zakresu prawa karnego mat ...

Zobacz Przewodnik po prawie karnym
Przewodnik po prawie karnym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326486739 Wydanie 2016

Książka jest przeznaczona dla studentów, aplikantów oraz praktyków organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Podręcznik zawiera materiał do części ogólnej prawa karnego materialnego, a nowoczesny sposób prezentacji wiedzy - w postaci ...

Zobacz Kazirodztwo Mozgawa
Kazirodztwo Mozgawa

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326486463 Wydanie 2016

Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów) oraz przedstawicieli nauki prawa karnego. Problemy poruszone w publikacji dotyczą m.in. analizy dogmatycznej przestępst ...

Zobacz Problemy współczesnego prawa karnego Część pierwsza
Problemy współczesnego prawa karnego Część pierwsza

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585426 Wydanie 2016

Niniejsze opracowanie to wieloautorska publikacja teoretyków i praktyków zajmujących się dyscypliną szeroko pojętego prawa karnego. Autorzy poruszają różnorodne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, polskiego i obcego, dokonu ...