Podręczniki do prawa karnego

To opracowania wszystkich najważniejszych zagadnień z prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego

Prawo karne - Prawo karne Gardocki Zawłocki podręczniki

Zobacz Prawo karne Skrypty Becka
Prawo karne Skrypty Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597283 Wydanie 2017

Skrypt z prawa karnego zawiera najbardziej istotne wiadomości z zakresu prawa karnego. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:pojęcia prawa karnego,źródeł prawa karnego,definicji i struktury przestępstwa,kontratypów,form stadialnych i zjawiskowy ...

Zobacz Prawo karne Gardocki Beck
Prawo karne Gardocki Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325577346 Wydanie 2015

W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część ...

Zobacz Prawo karne Minirepetytorium
Prawo karne Minirepetytorium

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326492938 Wydanie 2015

Seria z prawa karnego z diagramami specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium. Publikację w ...

Zobacz Prawo karne studia prawnicze
Prawo karne studia prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325583491 Wydanie 2016

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwi ...

Zobacz Prawo karne repetytorium 2017
Prawo karne repetytorium 2017

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587994 Wydanie 2016

Repetytorium z prawa karnego, zawiera pytania z odpowiedziami, kazusy z rozwiązaniami, tablice oraz testy. Atutem książki wyd. Beck jest uwzględnienie ostatnich nowelizacji dokonanych w 2016 r. wynikających m.in. z: - ustawy z dnia 11.03.2016 r. ...

Zobacz Prawo karne część ogólna Warylewski
Prawo karne część ogólna Warylewski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326484148 Wydanie 2015

Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kom ...

Zobacz Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa
Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380928022 Wydanie 2016

Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne - część ogólna i szczególna. Wykład prawa karnego prowadzony jest na podstawie obecnie obowiązującego Kodeksu karnego oraz innyc ...

Zobacz Prawo karne wykład części ogólnej Pohl
Prawo karne wykład części ogólnej Pohl

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326494109 Wydanie 2015

W podręczniku Prawo karne Wykład części ogólnej w sposób pogłębiony i usystematyzowany przedstawiono i objaśniono wszystkie najważniejsze zagadnienia części ogólnej obecnie obowiązującego polskiego prawa karnego. Opracowanie składa si ...

Zobacz Prawo karne w pigułce 2017 Beck
Prawo karne w pigułce 2017 Beck

C.H. Beck Isbn 9788325592455 Wydanie 2017

Książka z prawa karnego to kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu ...

Zobacz Prawo karne zarys problematyki Lachowski
Prawo karne zarys problematyki Lachowski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380922112 Wydanie 2016

Podręcznik z prawa karnego w sposób zwięzły, a zarazem przystępny przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Autorzy nie ograniczają się tylko do wskazania uregulowań zawartych w kodeksie ...