Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

Cena 89.13 zł Katalogowa 119 zł

Książka zawiera omówienie zagadnień niezbędnych w procesach dydaktycznych studiów i aplikacji prawniczych, a jednocześnie, dzięki szerszej analizie zagadnień specyficznych dla prawa karnego skarbowego, stanowi ekspozycję problemów naukowych tej dziedziny prawa. Książka obejmuje całościowe przedstawienie problematyki materialnoprawnej a także procesowej prawa karnego skarbowego.
Z zagadnień dotyczących problematyki materialnoprawnej przedstawiono m.in.:
- zasady odpowiedzialności i karania;
- charakterystykę czterech kategorii przestępstw i wykroczeń skarbowych (podatkowych, celnych, dewizowych oraz w zakresie gier i zakładów);
- szczegółowe omówienie wybranych, najbardziej charakterystycznych kategorii typów czynów.

Problematyka procesowa obejmuje omówienie:
- problematyki przedmiotu i celu procesu karnego skarbowego,
- naczelnych zasad procesowych,
- uczestników procesu karnego skarbowego,
- problematyki dotyczącej przebiegu procesu karnego skarbowego.