Prawo i postępowanie karne skarbowe

Cena 44.93 zł Katalogowa 59 zł

Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera całościowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka książki omawia w niej m.in.:

- zasady prawa karnego skarbowego,
- typy przestępstw i wykroczeń skarbowych,
- katalog kar i środków karnych,
- instytucje zaniechania ukarania sprawcy,
- zasady, instytucje i szczegółowe unormowania kodeksu postępowania karnego a także najważniejsze regulacje kodeksu karnego wykonawczego, do których odsyła Kodeks karny skarbowy.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów prawa i administracji w przygotowaniu się do zajęć dydaktycznych i egzaminów. Ponadto książka adresowana jest także dla praktyków zajmujących się sprawami karnymi skarbowymi oraz szeroko rozumianym prawem finansowym.