Prawo handlowe - Prawo handlowe Ciszewski, Kidyba, Katner

Zobacz Prawo zgrupowań spółek Instytucje prawa prywatnego
Prawo zgrupowań spółek Instytucje prawa prywatnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325538668 Wydanie 2012

Prezentowana pozycja jest pierwszym opracowaniem monograficznym, omawiającym kompleksowo reżim zgrupowań spółek w prawie handlowym. Na wstępie poddano analizie najważniejsze instrumenty stosowane w grupach spółek w wiodących porządkach pra ...

Zobacz Reklama Aspekty prawne
Reklama Aspekty prawne

Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris Isbn 9788389363978 Wydanie 2012

Przekaz reklamowy w pełni realizuje swobodę w komunikowaniu się producentów i konsumentów. Rozwój handlu, a przede wszystkim jego umiędzynarodowienie oraz rozwój technik komunikacyjnych, sprawiają, że reklama staje się wszechobecna, częst ...

Zobacz Prawo handlowe Okolski
Prawo handlowe Okolski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326484438 Wydanie 2016

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa. W książce przedstawiono m.in.: - charakterystykę przedsiębiorców, w tym przede wszystkim spółek prawa handlowego ...

Zobacz Obrót wierzytelnościami Monografie
Obrót wierzytelnościami Monografie

LexisNexis Polska Isbn 9788376209203 Wydanie 2011

Monografia Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono w prosty i usystematyzowany sposób instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. W zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej publikacji Autor omawia pojęcie w ...

Zobacz Umowy w obrocie gospodarczym Koch
Umowy w obrocie gospodarczym Koch

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326494048 Wydanie 2015

W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę. Umowy, na mocy których do spełnienia świad ...

Zobacz Prawo kontraktów
Prawo kontraktów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076142 Wydanie 2017

W książce omówiono doniosłe i budzące liczne wątpliwości zagadnienia dotyczące m.in.:- umów gwarancyjnych,- czynności powierniczych,- umów ramowych,- odpowiedzialności odszkodowawczej,- przekształceń podmiotowych w stosunkach zobowiąza ...

Zobacz Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego
Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597733 Wydanie 2017

Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówienie problematyki lokalizacji postępowania arbitrażowego. Problematyka siedziby arbitrażu skupia jak w soczewce wszystkie sporne zagadnienia powstające w związku z realizacją umowy arbitra ...

Zobacz Nieważność czynności prawnej Gutowski
Nieważność czynności prawnej Gutowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595630 Wydanie 2017

Publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnej, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego. Niniejsze, 4 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany, o ...

Zobacz Odpowiedzialność za jakość świadczenia w wybranych umowach
Odpowiedzialność za jakość świadczenia w wybranych umowach

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 8388166999 Wydanie 2007

Odpowiedzialność za jakość świadczenia w wybranych umowach (miękka) Objaśnienie skrótów Wstępne wiadomości o obrocie handlowym Rynek jako kategoria ekonomiczna Pojęcie obrotu i jego rodzaje Umowy zobowiązaniowe jako główny instrument o ...

Zobacz Prawo handlowe i gospodarcze repetytorium 2017
Prawo handlowe i gospodarcze repetytorium 2017

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588014 Wydanie 2016

Repetytorium z prawa handlowego, zawiera pytania z odpowiedziami, kazusy z rozwiązaniami, tablice oraz testy. Atutem książki jest uwzględnienie ostatnich nowelizacji dokonanych w 2016 r., wynikających m.in. z: - ustawy z dnia 31.03.2016 r. o zm ...