Prawo handlowe - Prawo handlowe Ciszewski, Kidyba, Katner

Zobacz Elementy prawa dla ekonomistów
Elementy prawa dla ekonomistów

Wydawnictwo Naukowe Contact Isbn 9788360251218 Wydanie 2013

Współczesne ustawodawstwa, w tym także ustawodawstwo polskie, przyjmują zasadę pełnej odpowiedzialności za postępowanie i jego skutki bez względu na znajomość przepisów. Dotyczy to wszelkich form odpowiedzialności prawnej cywilnej, karne ...

Zobacz Prawo handlowe spółki osobowe
Prawo handlowe spółki osobowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325590840 Wydanie 2017

Skrypt Becka z prawa handlowego przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zagadnień związanych z prawem spółek – spółek osobowych. W książce tej dokonano interpretacji postanowień przede wszystkim przepis ...

Zobacz Prawo handlowe i gospodarcze repetytorium 2017
Prawo handlowe i gospodarcze repetytorium 2017

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588014 Wydanie 2016

Repetytorium z prawa handlowego, zawiera pytania z odpowiedziami, kazusy z rozwiązaniami, tablice oraz testy. Atutem książki jest uwzględnienie ostatnich nowelizacji dokonanych w 2016 r., wynikających m.in. z: - ustawy z dnia 31.03.2016 r. o zm ...

Zobacz Polskie prawo handlowe Ciszewski
Polskie prawo handlowe Ciszewski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326492860 Wydanie 2015

Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorz ...

Zobacz Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Prawo gospodarcze i handlowe Katner

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380927773 Wydanie 2016

Książka z prawa gospodarczego i handlowego będzie służyć do poznania przedmiotu i odświeżenia wiadomości w nieustannie zmieniającym się stanie normatywnym - co wynika z rozwoju gospodarczego, a także przynależności do Unii Europejskiej, ...

Zobacz Prawo handlowe repetytorium 2017
Prawo handlowe repetytorium 2017

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588014 Wydanie 2016

Prawo handlowe pytania, kazusy, tablice, testy. ...

Zobacz Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela
Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326499616 Wydanie 2016

W książce przedstawiono całościowo problematykę prawa handlowego, tj.: zagadnienia ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji, zagadnienie restrukturyzacji i upadło ...

Zobacz Spółki handlowe Pytania i odpowiedzi
Spółki handlowe Pytania i odpowiedzi

Wolters Kluwer Isbn 9788326486685 Wydanie 2016

Książka o spółkach handlowych w przystępny sposób przedstawia instytucje prawa gospodarczego i handlowego. Pytania i odpowiedzi odnoszą się głównie do materii kodeksu spółek handlowych. Autorzy uwzględnili też wybrane zagadnienia z zakr ...

Zobacz Terminy zapłaty w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków
Terminy zapłaty w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków

ODDK Isbn 9788378042938 Wydanie 2016

Od 1 stycznia 2016 r. zmienione przepisy mają się przyczynić do poprawy dyscypliny płatniczej i zmniejszenia zatorów płatniczych w transakcjach handlowych, zwiększenia przejrzystości stosowanych rozwiązań wspomagających wierzycieli w szybk ...

Zobacz Prawo handlowe w pigułce 2016 Beck
Prawo handlowe w pigułce 2016 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325584917 Wydanie 2016

Stan prawny: kwiecień 2016 r. Wydanie trzecie uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany Kodeksu spółek handlowych oraz wprowadzone w ustawie Prawo upadłościowe, a także nowy dział omawiający nową ustawę – Prawo restrukturyzacyjne.To kompaktow ...