Prawo handlowe - Prawo handlowe Ciszewski, Kidyba, Katner

Zobacz Prawo handlowe Kidyba
Prawo handlowe Kidyba

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598105 Wydanie 2017

Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestn ...

Zobacz Obrót wierzytelnościami Monografie
Obrót wierzytelnościami Monografie

LexisNexis Polska Isbn 9788376209203 Wydanie 2011

Monografia Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono w prosty i usystematyzowany sposób instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. W zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej publikacji Autor omawia pojęcie w ...

Zobacz Prawo kontraktów
Prawo kontraktów

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381076142 Wydanie 2017

W książce omówiono doniosłe i budzące liczne wątpliwości zagadnienia dotyczące m.in.:- umów gwarancyjnych,- czynności powierniczych,- umów ramowych,- odpowiedzialności odszkodowawczej,- przekształceń podmiotowych w stosunkach zobowiąza ...

Zobacz Konsolidacja sprawozdań finansowych
Konsolidacja sprawozdań finansowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325575939 Wydanie 2015

Książka powstała jako efekt wieloletnich doświadczeń Autora w dziedzinie ssprawozdań finansowych. Książka uwzględnia zmiany które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Główne zalety książka o sprawozdaniach finansowych: - zrozumia ...

Zobacz Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego
Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597733 Wydanie 2017

Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówienie problematyki lokalizacji postępowania arbitrażowego. Problematyka siedziby arbitrażu skupia jak w soczewce wszystkie sporne zagadnienia powstające w związku z realizacją umowy arbitra ...

Zobacz Nieważność czynności prawnej Gutowski
Nieważność czynności prawnej Gutowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595630 Wydanie 2017

Publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnej, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego. Niniejsze, 4 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany, o ...

Zobacz Odpowiedzialność za jakość świadczenia w wybranych umowach
Odpowiedzialność za jakość świadczenia w wybranych umowach

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 8388166999 Wydanie 2007

Odpowiedzialność za jakość świadczenia w wybranych umowach (miękka) Objaśnienie skrótów Wstępne wiadomości o obrocie handlowym Rynek jako kategoria ekonomiczna Pojęcie obrotu i jego rodzaje Umowy zobowiązaniowe jako główny instrument o ...

Zobacz Prawo handlowe Bilewska Chłopecki
Prawo handlowe Bilewska Chłopecki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325589264 Wydanie 2016

Podręcznik prawniczy z prawa handlowego obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązan ...

Zobacz Prawo handlowe spółki osobowe
Prawo handlowe spółki osobowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325590840 Wydanie 2017

Skrypt Becka z prawa handlowego przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zagadnień związanych z prawem spółek – spółek osobowych. W książce tej dokonano interpretacji postanowień przede wszystkim przepis ...

Zobacz Prawo handlowe i gospodarcze repetytorium 2017
Prawo handlowe i gospodarcze repetytorium 2017

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588014 Wydanie 2016

Repetytorium z prawa handlowego, zawiera pytania z odpowiedziami, kazusy z rozwiązaniami, tablice oraz testy. Atutem książki jest uwzględnienie ostatnich nowelizacji dokonanych w 2016 r., wynikających m.in. z: - ustawy z dnia 31.03.2016 r. o zm ...