Prawo handlowe - Prawo handlowe Ciszewski, Kidyba, Katner

Zobacz Prawo handlowe w pigułce
Prawo handlowe w pigułce

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286855 Wydanie 2018

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpow ...

Zobacz Prawo handlowe Kidyba
Prawo handlowe Kidyba

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598105 Wydanie 2017

Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestn ...

Zobacz Prawo handlowe Bilewska Chłopecki
Prawo handlowe Bilewska Chłopecki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325589264 Wydanie 2016

Podręcznik prawniczy z prawa handlowego obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązan ...

Zobacz Obrót wierzytelnościami Monografie
Obrót wierzytelnościami Monografie

LexisNexis Polska Isbn 9788376209203 Wydanie 2011

Monografia Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono w prosty i usystematyzowany sposób instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. W zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej publikacji Autor omawia pojęcie w ...

Zobacz Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy
Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280709 Wydanie 2017

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym.Poczujesz się ...

Zobacz Umowy w obrocie gospodarczym Koch
Umowy w obrocie gospodarczym Koch

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326494048 Wydanie 2015

W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę. Umowy, na mocy których do spełnienia świad ...

Zobacz Prawo kontraktów
Prawo kontraktów

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381076142 Wydanie 2017

W książce omówiono doniosłe i budzące liczne wątpliwości zagadnienia dotyczące m.in.:- umów gwarancyjnych,- czynności powierniczych,- umów ramowych,- odpowiedzialności odszkodowawczej,- przekształceń podmiotowych w stosunkach zobowiąza ...

Zobacz Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego
Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597733 Wydanie 2017

Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówienie problematyki lokalizacji postępowania arbitrażowego. Problematyka siedziby arbitrażu skupia jak w soczewce wszystkie sporne zagadnienia powstające w związku z realizacją umowy arbitra ...

Zobacz Nieważność czynności prawnej Gutowski
Nieważność czynności prawnej Gutowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595630 Wydanie 2017

Publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnej, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego. Niniejsze, 4 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany, o ...

Zobacz Odpowiedzialność za jakość świadczenia w wybranych umowach
Odpowiedzialność za jakość świadczenia w wybranych umowach

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 8388166999 Wydanie 2007

Odpowiedzialność za jakość świadczenia w wybranych umowach (miękka) Objaśnienie skrótów Wstępne wiadomości o obrocie handlowym Rynek jako kategoria ekonomiczna Pojęcie obrotu i jego rodzaje Umowy zobowiązaniowe jako główny instrument o ...