Prawo handlowe - Prawo handlowe Ciszewski, Kidyba, Katner

Zobacz Prawo handlowe Kidyba
Prawo handlowe Kidyba

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287999 Wydanie 2018

Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestn ...

Zobacz Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela
Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326499616 Wydanie 2016

W książce przedstawiono całościowo problematykę prawa handlowego, tj.: zagadnienia ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji, zagadnienie restrukturyzacji i upadło ...

Zobacz Prawo handlowe Bilewska Chłopecki
Prawo handlowe Bilewska Chłopecki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288101 Wydanie 2018

Podręcznik prawniczy z prawa handlowego obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązan ...

Zobacz Polskie prawo handlowe Ciszewski
Polskie prawo handlowe Ciszewski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326492860 Wydanie 2015

Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorz ...

Zobacz Prawo handlowe w pigułce
Prawo handlowe w pigułce

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286855 Wydanie 2018

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpow ...

Zobacz Obrót wierzytelnościami Monografie
Obrót wierzytelnościami Monografie

LexisNexis Polska Isbn 9788376209203 Wydanie 2011

Monografia Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono w prosty i usystematyzowany sposób instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. W zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej publikacji Autor omawia pojęcie w ...

Zobacz Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy
Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280709 Wydanie 2017

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym.Poczujesz się ...

Zobacz Umowy w obrocie gospodarczym Koch
Umowy w obrocie gospodarczym Koch

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326494048 Wydanie 2015

W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę. Umowy, na mocy których do spełnienia świad ...

Zobacz Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Prawo gospodarcze i handlowe Katner

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380927773 Wydanie 2016

Książka z prawa gospodarczego i handlowego będzie służyć do poznania przedmiotu i odświeżenia wiadomości w nieustannie zmieniającym się stanie normatywnym - co wynika z rozwoju gospodarczego, a także przynależności do Unii Europejskiej, ...

Zobacz Prawo kontraktów
Prawo kontraktów

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381076142 Wydanie 2017

W książce omówiono doniosłe i budzące liczne wątpliwości zagadnienia dotyczące m.in.:- umów gwarancyjnych,- czynności powierniczych,- umów ramowych,- odpowiedzialności odszkodowawczej,- przekształceń podmiotowych w stosunkach zobowiąza ...