Prawo handlowe - Prawo handlowe Ciszewski, Kidyba, Katner

Zobacz Polskie prawo handlowe Ciszewski
Polskie prawo handlowe Ciszewski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326492860 Wydanie 2015

Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorz ...

Zobacz Prawo spółek Pyzioł Szumański
Prawo spółek Pyzioł Szumański

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288965 Wydanie 2018

Książka z prawa spółek jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako podręcznik akademicki oraz do aplikantów sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych jako repetytorium z tego zakresu, ale także ...

Zobacz Prawo handlowe Kidyba
Prawo handlowe Kidyba

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287999 Wydanie 2018

Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestn ...

Zobacz Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela
Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326499616 Wydanie 2019

Podręcznik zawiera całościowe omówienie problematyki prawa handlowego, tj.: zagadnienia ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji, zagadnienie restrukturyzacji i upa ...

Zobacz Prawo handlowe spółki osobowe
Prawo handlowe spółki osobowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325590840 Wydanie 2017

Skrypt Becka z prawa handlowego przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zagadnień związanych z prawem spółek – spółek osobowych. W książce tej dokonano interpretacji postanowień przede wszystkim przepis ...

Zobacz Prawo giełdowe Podręczniki Prawnicze
Prawo giełdowe Podręczniki Prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288187 Wydanie 2018

Zawarte w książce o prawie giełdowym rozważania koncentrują się na cyklu czynności prowadzących do przejścia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę. Szeroki kontekst poruszonych zagadnień obejmuje architekturę podmiotową oraz czynności ...

Zobacz Prawo handlowe Bilewska Chłopecki
Prawo handlowe Bilewska Chłopecki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288101 Wydanie 2019

Podręcznik prawniczy z prawa handlowego obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązan ...

Zobacz Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy
Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580144 Wydanie 2019

Dzięki książce Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pyt ...

Zobacz Prawo zgrupowań spółek Instytucje prawa prywatnego
Prawo zgrupowań spółek Instytucje prawa prywatnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325538668 Wydanie 2012

Prezentowana pozycja jest pierwszym opracowaniem monograficznym, omawiającym kompleksowo reżim zgrupowań spółek w prawie handlowym. Na wstępie poddano analizie najważniejsze instrumenty stosowane w grupach spółek w wiodących porządkach pra ...

Zobacz Reklama Aspekty prawne
Reklama Aspekty prawne

Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris Isbn 9788389363978 Wydanie 2012

Przekaz reklamowy w pełni realizuje swobodę w komunikowaniu się producentów i konsumentów. Rozwój handlu, a przede wszystkim jego umiędzynarodowienie oraz rozwój technik komunikacyjnych, sprawiają, że reklama staje się wszechobecna, częst ...