Prawo handlowe - Prawo handlowe Ciszewski, Kidyba, Katner

Zobacz Prawo zgrupowań spółek Instytucje prawa prywatnego
Prawo zgrupowań spółek Instytucje prawa prywatnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325538668 Wydanie 2012

Prezentowana pozycja jest pierwszym opracowaniem monograficznym, omawiającym kompleksowo reżim zgrupowań spółek w prawie handlowym. Na wstępie poddano analizie najważniejsze instrumenty stosowane w grupach spółek w wiodących porządkach pra ...

Zobacz Prawo giełdowe Podręczniki Prawnicze
Prawo giełdowe Podręczniki Prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288187 Wydanie 2019

Zawarte w książce o prawie giełdowym rozważania koncentrują się na cyklu czynności prowadzących do przejścia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę. Szeroki kontekst poruszonych zagadnień obejmuje architekturę podmiotową oraz czynności ...

Zobacz Prawo handlowe Kidyba
Prawo handlowe Kidyba

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287999 Wydanie 2018

Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestn ...

Zobacz Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy
Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580144 Wydanie 2019

Dzięki książce Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pyt ...

Zobacz Reklama Aspekty prawne
Reklama Aspekty prawne

Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris Isbn 9788389363978 Wydanie 2012

Przekaz reklamowy w pełni realizuje swobodę w komunikowaniu się producentów i konsumentów. Rozwój handlu, a przede wszystkim jego umiędzynarodowienie oraz rozwój technik komunikacyjnych, sprawiają, że reklama staje się wszechobecna, częst ...

Zobacz Polskie prawo handlowe Ciszewski
Polskie prawo handlowe Ciszewski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326492860 Wydanie 2015

Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorz ...

Zobacz Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Prawo gospodarcze i handlowe Katner

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381601078 Wydanie 2016

Książka z prawa gospodarczego i handlowego w sposób przystępny prezentuje nawet najtrudniejsze problemy, jednocześnie przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. U ...

Zobacz Prawo handlowe Zbiór przepisów
Prawo handlowe Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Isbn 9788381600415 Wydanie 2018

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i s ...

Zobacz Prawo handlowe Okolski
Prawo handlowe Okolski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326484438 Wydanie 2016

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa. W książce przedstawiono m.in.: - charakterystykę przedsiębiorców, w tym przede wszystkim spółek prawa handlowego ...

Zobacz Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela
Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326499616 Wydanie 2016

W książce przedstawiono całościowo problematykę prawa handlowego, tj.: zagadnienia ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji, zagadnienie restrukturyzacji i upadło ...