Prawo gospodarcze Wierzbowski Gronkiewicz-Waltz

Zagadnienia administracyjnoprawne
Cena 60.65 zł Katalogowa 69 zł

Podręcznik zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu prawnikowi zajmującemu się prawnymi aspektami działalności gospodarczej.
W książce przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak:
– przedsiębiorca,
– gospodarka komunalna,
– samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy,
– pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego,
– prawo antymonopolowe i prawo pomocy publicznej,
– regulacja publicznoprawna rynku finansowego.
Najnowsze, 4. wydanie podręcznika odzwierciedla a także porządkuje aktualny stan prawny w dziedzinie, w której zmiany legislacyjne są wyjątkowo częste i fragmentaryczne. Uwzględnione zmiany pochodzą z okresu 2013-2015. W pracy zaprezentowano również najnowsze orzecznictwo i literaturę prawniczą.
Podręcznik został przygotowany w Zakładzie Prawa Administracyjnego, Gospodarczego i Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanym przez profesor Hannę Gronkiewicz-Waltz.