Prawo gospodarcze publiczne w pigułce 2016

Stan prawny: kwiecień 2016 rok
Cena 23.53 zł Katalogowa 29,9 zł

To kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, W jaki sposób i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz potrzebne zagadnienia, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem.
W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza:
- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
- Zasady podejmowania i prowadzenia działalnościgospodarczej
- Rejestrowanie przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy
- Rejestrowanie przedsiębiorców – Centralna Ewidencja
- i Informacja o Działalności Gospodarczej
- Koncesje, zezwolenia
- Działalność regulowana
- Kontrola
- Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych

Spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje
- Przedsiębiorstwa państwowe – komercjalizacja i prywatyzacja
- Prawo konkurencji
- Pomoc publiczna
- Prawo zamówień publicznych
- Koncesje na roboty budowlane i usługi
- Partnerstwo publiczno-prywatne
- Prawo energetyczne
- Prawo pocztowe
- Prawo transportowe
Wydanie trzecie zostało wzbogacone o pytania otwarte, wraz z odpowiedziami, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu lub kolokwium.
Stan prawny: kwiecień 2016 r.