Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów

Cena 87.73 zł Katalogowa 99 zł

W treści podręcznika z prawa gospodarczego znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii strukturalnych związanych z funkcjonowaniem spółki cywilnej a także spółek prawa handlowego, W jaki sposób również te które koncentrują się na zagadnieniach związanych z prawem kontraktowym w ogólności i dotyczące konkretnych postaci stosunków zobowiązaniowych. Praktyka obrotu gospodarczego uczy, że zbyt często analizując konkretną umowę posługujemy się w zasadzie wyłącznie przepisami jej dotyczącymi nie sięgając do ogólnych zasad rządzących prawem zobowiązań. Stąd w książce znalazły się części omawiające instytucje, które na pierwszy rzut oka mają walor teoretyczny, ale w rzeczywistości odgrywające ogromne znaczenie praktyczne jak np.. Zasada swobody umów.