Publiczne prawo gospodarcze zagadnienia

Książki omawiają wszystkie najważniejsze kwestie związane z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze - Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

Zobacz Prawo gospodarcze i spółek
Prawo gospodarcze i spółek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581660 Wydanie 2019

Prawo gospodarcze i spółek to książka, która ma służyć jako pomoc w przyswojeniu, usystematyzowaniu i samodzielnym sprawdzeniu zdobytej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, zarówno w czasie studiów, przy przygotowaniach do egz ...

Zobacz Prawo gospodarcze publiczne w pigułce
Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288606 Wydanie 2018

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Rejestrowanie przedsiębiorców – Krajowy Rejes ...

Zobacz Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy
Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326433054 Wydanie 2014

Autorka prezentuje kompleksowy, spójny model wzajemnych rozliczeń stron po dokonaniu odstąpienia od umowy. Ma on charakter uniwersalny, ponieważ jest niezależny od kwestii przejścia lub nieprzejęcia własności rzeczy po odstąpieniu, jak rów ...

Zobacz Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne
Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074421 Wydanie 2017

Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub admini ...

Zobacz Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec
Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288033 Wydanie 2018

Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzyga ...

Zobacz Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski
Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325577445 Wydanie 2016

W siódmym wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania metod polubownego rozwiązywania sp ...

Zobacz Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe
Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe

Oficyna Wydawnicza Branta Isbn 9788361668398 Wydanie 2011

Monografia Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe ukazuje tytułową wolność na szerszym tle struktury prawnej konstytucyjnych praw i wolności. Wolność działalności gospodarczej została tu przedstawiona jako złożona syt ...

Zobacz Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck
Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588960 Wydanie 2016

Podręcznik z prawa międzynarodowego gospodarczego obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.:\r\n- reguły międzynarodowego handlu towarami i usługami,- zakres i środki ochrony inwestycji ...

Zobacz ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO
ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 8360631195 Wydanie 2007

Ważną formą współpracy poznańskiego i wrocławskiego środowiska prawników administratywistów są coroczne kolokwia, poświęcone wybranym i aktualnym zagadnieniom z zakresu publicznego prawa gospodarczego.\r\nInicjatywa tych spotkań była pro ...

Zobacz Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz
Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326491672 Wydanie 2015

Niniejszy podręcznik z prawa gospodarczego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odbywają się zajęcia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Treść książki Prawo gospodarcze dla ...