Publiczne prawo gospodarcze zagadnienia

Książki omawiają wszystkie najważniejsze kwestie związane z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze - Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

Zobacz Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne
Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074421 Wydanie 2017

Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub admini ...

Zobacz Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec
Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288033 Wydanie 2018

Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzyga ...

Zobacz Prawo gospodarcze publiczne w pigułce
Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288606 Wydanie 2018

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Rejestrowanie przedsiębiorców – Krajowy Rejes ...

Zobacz Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski
Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325577445 Wydanie 2016

W siódmym wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania metod polubownego rozwiązywania sp ...

Zobacz Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe
Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe

Oficyna Wydawnicza Branta Isbn 9788361668398 Wydanie 2011

Monografia Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe ukazuje tytułową wolność na szerszym tle struktury prawnej konstytucyjnych praw i wolności. Wolność działalności gospodarczej została tu przedstawiona jako złożona syt ...

Zobacz Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck
Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588960 Wydanie 2016

Podręcznik z prawa międzynarodowego gospodarczego obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.:\r\n- reguły międzynarodowego handlu towarami i usługami,- zakres i środki ochrony inwestycji ...

Zobacz ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO
ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 8360631195 Wydanie 2007

Ważną formą współpracy poznańskiego i wrocławskiego środowiska prawników administratywistów są coroczne kolokwia, poświęcone wybranym i aktualnym zagadnieniom z zakresu publicznego prawa gospodarczego.\r\nInicjatywa tych spotkań była pro ...

Zobacz Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz
Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326491672 Wydanie 2015

Niniejszy podręcznik z prawa gospodarczego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odbywają się zajęcia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Treść książki Prawo gospodarcze dla ...

Zobacz Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne
Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788389850591 Wydanie 2016

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r. Ogólne zasady zawierania umów wg Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron poszczególnych umów. Wzory oraz formy umów stosowanych w obrocie gospodarczym i stosunkach cywilnoprawnych. Wykaz umów podlega ...

Zobacz Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne
Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788389850591 Wydanie 2016

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r. Ogólne zasady zawierania umów wg Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron poszczególnych umów. Wzory oraz formy umów stosowanych w obrocie gospodarczym i stosunkach cywilnoprawnych. Wykaz umów podlega ...