Prawo finansów publicznych

Cena 53.49 zł Katalogowa 59,99 zł

To już ósme najnowsze wydanie podręcznika do prawa finansów publicznych. Książka zawiera stan prawny na 1 grudnia 2016 roku. Podręcznik z prawa finansowego publicznego składa się z trzynastu rozdziałów:
- 1. Zagadnienia ogólne.
- 2. Regulacja prawna podstaw finansów publicznych.
- 3. Budżet państwa i prawo budżetowe.
- 4. Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej.
- 5. Państwowy dług publiczny.
- 6. Finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
- 7. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego.
- 8. Dyscyplina finansów publicznych.
- 9. Podatki i prawo podatkowe.
- 10. Pobór podatków.
- 11. Cła i prawo celne.
- 12. Bank centralny, waluta, dewizy.
- 13. System finansowy Unii Europejskiej.