Komentarze do prawa energetycznego

Książki polecane przez księgarnie eksiazka.eu zawierają wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy - Prawo energetyczne. Książki dla przedsiębiorców działających na rynku paliw i energii, a także sędziów, adwokatów oraz radców prawnych

Prawo energetyczne - Prawo energetyczne komentarz 2018 BECK

Zobacz Zasiedzenie służebności przesyłu
Zasiedzenie służebności przesyłu

LexisNexis Polska Isbn 9788327805607 Wydanie 2014

Wprowadzając służebność przesyłu do systemu prawa polskiego, ustawodawca chciał jak najszerzej - zarówno w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym, jak i czasowym - uregulować sytuacje faktyczne polegające na korzystaniu przez przedsiębiorcę ...

Zobacz Pakiet paliwowy i energetyczny. Zmiany w VAT, akcyzie i prawie energetycznym
Pakiet paliwowy i energetyczny. Zmiany w VAT, akcyzie i prawie energetycznym

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380280502 Wydanie 2016

Tak zwany Pakiet paliwowy i pakiet energetyczny to katalog nowych przepisów ustawy o VAT, akcyzy, prawa energetycznego i szeregu innych ustaw, mający na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym występującym na rynku paliw ciekłych, główn ...

Zobacz Ustawa o odnawialnych źródłach energii Komentarz
Ustawa o odnawialnych źródłach energii Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380922464 Wydanie 2016

Komentarz przeznaczony jest dla inwestorów branży odnawialnych źródeł energii oraz prawników zajmujących się obsługą prawną inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej. Książka będzie przydatna także dla przedstawicieli przedsiębiorc ...

Zobacz Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych
Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325576684 Wydanie 2015

ajwiększym wyzwaniem stawianym przed analizami współczesnych rynków towarowych jest poradzenie sobie z ich nieustannymi i głębokimi zmianami. Z jednej strony obserwuje się coraz większy udział w dynamice cen towarów operacji typowo finansow ...

Zobacz Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych
Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych

Wydawnictwo Elipsa Isbn 9788371510748 Wydanie 2012

prawo unia europejska prawo unii europejskiej prawo energetyczne ekonomia Energia jest podstawą funkcjonowania współczesnej cywilizacji. Warunkuje ona w znacznej mierze wzrost gospodarczy, rozwój technologiczny, a także byt i jakość życia sp ...

Zobacz Terminal LNG w Świnoujściu A bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski
Terminal LNG w Świnoujściu A bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski

Wydawnictwo Adam Marszałek Isbn 9788377808412 Wydanie 2013

polityka politologia energetyka bezpieczeństwo narodowe Europa Wschodnia Powstający w Świnoujściu Terminal LNG jest pierwszym tego typu projektem infrastrukturalnym nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo–Wschodniej, który ma na ce ...

Zobacz Służebność przesyłu
Służebność przesyłu

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325575106 Wydanie 2015

W książce przedstawiono kluczowe zagadnienia związane ze służebnościami przesyłu. Wyjaśniono w jaki sposób powstają służebności przesyłu, kto jest przedsiębiorcą przesyłowym, jak dochodzić roszczeń związanych ze służebnościami ...

Zobacz Prawo energetyczne wartości i instrumenty ich realizacji
Prawo energetyczne wartości i instrumenty ich realizacji

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325564780 Wydanie 2014

Kompleksowe przedstawienie regulacji prawa energetycznego. Autor w przystępny sposób stara się wyjaśnić, czym jest współczesne prawo energetyczne. W tym celu opisuje przedmiot regulacji a więc sektor energetyczny oraz przedstawia podmioty pra ...

Zobacz Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu Matusik
Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu Matusik

LexisNexis Polska Isbn 9788327803191 Wydanie 2013

W drugim wydaniu znacznie poszerzono rozważania dotyczące służebności przesyłu, uwzględniono nowe poglądy doktryny i judykatury, a także skomentowano projektowane nowelizacje regulacji dotyczących urządzeń przesyłowych. \r\nKsiążka, w kt ...

Zobacz Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce
Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce

Wydawnictwo Adam Marszałek Isbn 9788377808016 Wydanie 2013

W książce uwzględniono akty normatywne zarówno rangi ustawowej, jak i wykonawcze, wskazane orzeczenia sądowe, jak również organów regulacyjnych. W książce wykorzystano wyniki badań prowadzonych w analizowanych płaszczyznach oraz uwzględn ...