Komentarze do prawa energetycznego

Książki polecane przez księgarnie eksiazka.eu zawierają wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy - Prawo energetyczne. Książki dla przedsiębiorców działających na rynku paliw i energii, a także sędziów, adwokatów oraz radców prawnych

Prawo energetyczne - Prawo energetyczne komentarz 2018 BECK

Zobacz Ustawa o odnawialnych źródłach energii Komentarz
Ustawa o odnawialnych źródłach energii Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380922464 Wydanie 2016

Komentarz przeznaczony jest dla inwestorów branży odnawialnych źródeł energii oraz prawników zajmujących się obsługą prawną inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej. Książka będzie przydatna także dla przedstawicieli przedsiębiorc ...

Zobacz Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych
Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325576684 Wydanie 2015

ajwiększym wyzwaniem stawianym przed analizami współczesnych rynków towarowych jest poradzenie sobie z ich nieustannymi i głębokimi zmianami. Z jednej strony obserwuje się coraz większy udział w dynamice cen towarów operacji typowo finansow ...

Zobacz Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych
Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych

Wydawnictwo Elipsa Isbn 9788371510748 Wydanie 2012

prawo unia europejska prawo unii europejskiej prawo energetyczne ekonomia Energia jest podstawą funkcjonowania współczesnej cywilizacji. Warunkuje ona w znacznej mierze wzrost gospodarczy, rozwój technologiczny, a także byt i jakość życia sp ...

Zobacz Terminal LNG w Świnoujściu A bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski
Terminal LNG w Świnoujściu A bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski

Wydawnictwo Adam Marszałek Isbn 9788377808412 Wydanie 2013

polityka politologia energetyka bezpieczeństwo narodowe Europa Wschodnia Powstający w Świnoujściu Terminal LNG jest pierwszym tego typu projektem infrastrukturalnym nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo–Wschodniej, który ma na ce ...

Zobacz Służebność przesyłu
Służebność przesyłu

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325575106 Wydanie 2015

W książce przedstawiono kluczowe zagadnienia związane ze służebnościami przesyłu. Wyjaśniono w jaki sposób powstają służebności przesyłu, kto jest przedsiębiorcą przesyłowym, jak dochodzić roszczeń związanych ze służebnościami ...

Zobacz Prawo energetyczne wartości i instrumenty ich realizacji
Prawo energetyczne wartości i instrumenty ich realizacji

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325564780 Wydanie 2014

Kompleksowe przedstawienie regulacji prawa energetycznego. Autor w przystępny sposób stara się wyjaśnić, czym jest współczesne prawo energetyczne. W tym celu opisuje przedmiot regulacji a więc sektor energetyczny oraz przedstawia podmioty pra ...

Zobacz Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu Matusik
Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu Matusik

LexisNexis Polska Isbn 9788327803191 Wydanie 2013

W drugim wydaniu znacznie poszerzono rozważania dotyczące służebności przesyłu, uwzględniono nowe poglądy doktryny i judykatury, a także skomentowano projektowane nowelizacje regulacji dotyczących urządzeń przesyłowych. \r\nKsiążka, w kt ...

Zobacz Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce
Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce

Wydawnictwo Adam Marszałek Isbn 9788377808016 Wydanie 2013

W książce uwzględniono akty normatywne zarówno rangi ustawowej, jak i wykonawcze, wskazane orzeczenia sądowe, jak również organów regulacyjnych. W książce wykorzystano wyniki badań prowadzonych w analizowanych płaszczyznach oraz uwzględn ...

Zobacz Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia
Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326444364 Wydanie 2013

Książka na temat umowy o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwa energetycznego i ustawowego obowiązku jej zawarcia. Poruszono tu także szereg zagadnień z zakresu prawa cywilnego i energetycznego, jak zakres kompetencji Prezesa Urzędu Regulac ...

Zobacz Od restrukturyzacji do modernizacji
Od restrukturyzacji do modernizacji

Wydawnictwo CeDeWu Isbn 9788375564976 Wydanie 2013

Książ­ka jest pro­fe­sjo­nal­ną ge­ne­zą energe­ty­ki, do­sko­na­le po­ka­zu­je złożoność bran­ży, jej hi­sto­rię, a tak­że ewa­lu­owa­nie po­my­słów, teo­rii i kierunków zmian. Na tym tle mo­że­my sobie do­ ...