Komentarze do prawa energetycznego

Książki polecane przez księgarnie eksiazka.eu zawierają wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy - Prawo energetyczne. Książki dla przedsiębiorców działających na rynku paliw i energii, a także sędziów, adwokatów oraz radców prawnych

Prawo energetyczne - Prawo energetyczne komentarz 2019 BECK

Zobacz Prawo energetyczne komentarz
Prawo energetyczne komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788326405983 Wydanie 2019

Niniejsza pozycja stanowi pierwsze na rynku tak obszerne omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustaw, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, i ...

Zobacz Prawo energetyczne Komentarze Iuris
Prawo energetyczne Komentarze Iuris

Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris Isbn 9788389363947 Wydanie 2012

Książka jest klasycznym komentarzem do ustawy - Prawo energetyczne, która stanowi ustawę zasadniczą dla sektora energetycznego, normując takie aspekty jak m.in. zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki kształtowa ...

Zobacz Prawo energetyczne Komentarz
Prawo energetyczne Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594701 Wydanie 2017

Ustawa Prawo energetyczne łączy regulacje typowe dla prawa administracyjnego gdzie państwo w ramach swoich władczych uprawnień narzuca obowiązujące rozwiązania z elementami prawa cywilnego gdzie dominuje zasada swobody umów. Te dwa systemy p ...

Zobacz Służebność przesyłu
Służebność przesyłu

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596064 Wydanie 2017

W książce przedstawiono kluczowe zagadnienia związane ze służebnościami przesyłu. Wyjaśniono w jaki sposób powstają służebności przesyłu, kto jest przedsiębiorcą przesyłowym, jak dochodzić roszczeń związanych ze służebnościami ...

Zobacz Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej
Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282246 Wydanie 2018

Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa. Dynamiczny rozwój rynku w Polsce, w tym dokonujące się zmiany na rynku energii elektrycznej, wzrost konkurencji na tym rynku a jednocześnie k ...

Zobacz Prawo energetyczne Komentarz
Prawo energetyczne Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380924338 Wydanie 2016

Publikacja z prawa energetycznego dla przedsiębiorców działających na rynku paliw i energii, a także sędziów, adwokatów oraz radców prawnych. Zainteresuje również teoretyków zajmujących się prawem gospodarczym lub administracyjnym. Kome ...

Zobacz Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające
Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326493201 Wydanie 2015

W książce omówiono wszystkie istotne aspekty służebności przesyłu jako instytucji umożliwiającej uregulowanie stanów historycznie wytworzonych oraz właściwą regulację praw przedsiębiorców przesyłowych do nieruchomości osób trzecich ...

Zobacz Służebność przesyłu w prawie polskim
Służebność przesyłu w prawie polskim

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326432453 Wydanie 2014

Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 7 dni roboczych , czas dostawy W monografii przedstawiono nową instytucję prawa cywilnego - służebność przesyłu - w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem wpływu regulacji prawnych zawartych ...

Zobacz Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu
Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326489891 Wydanie 2016

W książce omówiono wszystkie służebności uregulowane w kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu. Ocenie zostało poddane stosowanie przez orzecznictwo na potrzeby urządzeń przesyłowych instytucji służebno ...

Zobacz Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego
Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326442605 Wydanie 2013

W książce przedstawiono pogłębioną analizę charakteru prawnego i konstrukcji służebności gruntowych, problematykę posiadania, nabywania (w tym wskutek zasiedzenia) służebności, zagadnienie kształtowania oraz zmiany ich treści, wykonywa ...