Prawo do sądu w zamówieniach publicznych

Cena 108.49 zł Katalogowa 149 zł

Książka zawiera problematykę respektowania prawa do sądu w systemie zamówień publicznych, ustalania kognicji poszczególnych sądów a także sposobów rozwiązywania sporów kompetencyjnych.