Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

Cena 44.93 zł Katalogowa 59 zł

Czternaste wydanie zawiera ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta a także nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady.
W książce prawniczym Prawo cywilne - część ogólna zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego, w tym m.in.:

- przedmioty stosunku cywilnoprawnego,
- osoby fizyczne i osoby prawne,
- czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne,
- przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury.