Prawo celne prawo w praktyce

Cena 109.13 zł Katalogowa 149 zł

Unijny kodeks celny w prawie celnym

Najważniejsze instytucje prawa celnego opisane w sposób kompleksowy w jednej książce. Książka opisuje procedury celne, taryfę celną, zasady i obsługi celne

Książka z prawa celnego w sposób kompleksowy przedstawia wszystkie najważniejsze instytucje prawa celnego. Zostały tu omówione m.in. takie zagadnienia, jak:

- pochodzenie towarów a także ich wartość celna,
- taryfa celna,
- procedury celne,
- podstawy i zasady zastosowania zwolnień towarów od należności celnych w przywozie,
- zasady stosowania uproszczeń w obsłudze celnej,
- przedstawicielstwo w sprawach celnych,
- zasady dokonywania zgłoszeń i obsługi celnej.

W książce przedstawiono ostatnie nowelizacje prawa celnego. Uwzględniono przepisy nowego Unijnego Kodeksu Celnego, przepisy wykonawcze oraz delegowane, które weszły w życie 1.05.2016 r., a także polskie regulacje odnoszące się do obrotu towarowego z państwami trzecimi, w tym zmiany wprowadzone ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Na mocy nowych unormowań wprowadzono m.in. instytucje odprawy scentralizowanej i tzw. samoobsługi celnej, oraz zmieniono katalog procedur celnych, definicję eksportera czy przepisy dotyczące długu celnego i zabezpieczenia generalnego.

Opracowanie przeznaczone jest dla agentów celnych, radców prawnych, adwokatów, sędziów, komorników, księgowych i doradców podatkowych. Zainteresuje także przedsiębiorców działających w logistyce międzynarodowej i spedycji.