Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne

Cena 15.20 zł Katalogowa 19,9 zł

Stan prawny na: 22.08.2018 r. W 28. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:
- z 6 marca 2018 r.
- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców a także inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,
- z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw,
- z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz wybranych rozporządzeń wykonawczych objaśniają ich sens. Książka jest przeznaczona dla osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego.