Prawo bankowe - Prawo bankowe komentarz 2017 Ofiarski instytucji finansowe czynności bankowe

Zobacz Prawo bankowe Ustawa o NBP 2017 Beck
Prawo bankowe Ustawa o NBP 2017 Beck

C.H. Beck Isbn 9788325586577 Wydanie 2017

Stan prawny: 2 lutego 2017 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948). Seria \"Twoje Prawo\" zawiera Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy ...

Zobacz Prawo Bankowe Ofiarski
Prawo Bankowe Ofiarski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381070003 Wydanie 2017

Książka z prawa bankowego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników - adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, jak również dla pracownikó ...

Zobacz Prawo bankowe Komentarz
Prawo bankowe Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325567415 Wydanie 2015

Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny oraz wszystkie najnowsze nowelizacje ustawy ze wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dla praktyki funkcjonowania sektora bankowego, m.in.:\r\n - ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne ...

Zobacz USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ
USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380922556 Wydanie 2016

Komentarz w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą zasad świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicznego (np. objęcie nadzorem instytucji płatni ...

Zobacz Polskie prawo bankowe
Polskie prawo bankowe

Wolters Kluwer Isbn 9788376017778 Wydanie 2009

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zarysu systemu bankowego w Polsce z jednoczesnym wskazaniem faktu współwystępowania prawa bankowego publicznego i prywatnego. W opracowaniu dokonano prezentacji podstawowych pojęć funkcjonujących ...

Zobacz Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe Komentarz
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325564148 Wydanie 2014

Komentarz święty jest spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, jakie gromadzą środki pieniężne swoich członków, udzielają im pożyczek i kredytów, przeprowadzają na ich zlecenie rozliczenia finansowe także pośredniczą przy za ...

Zobacz Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych
Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325559663 Wydanie 2013

Książka autorstwa wybitnego specjalisty z zakresu prawa bankowego dr Wojciecha Iwańskiego przedstawia naukową analizę umowy rachunku bankowego z punktu widzenia nowych przepisów o usługach płatniczych, w tym z uwzględnieniem nowelizacji usta ...

Zobacz Podatek bankowy Dec
Podatek bankowy Dec

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325558789 Wydanie 2013

W pierwszej części omówiono teoretyczne aspekty podatku bankowego, uwarunkowania i cele jego wprowadzenia oraz modele podatkowe. W drugiej części omówiono: system podatkowy w Unii Europejskiej, rozwiązania podatku bankowego już funkcjonujące ...

Zobacz Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych
Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326442544 Wydanie 2013

Książka adresowana do praktyków wykonujących zawody prawnicze sędziów, radców prawnych, pracowników instytucji świadczących usługi na rynku finansowym, w tym banków. Zainteresuje również pracowników organów ochrony prawnej, których c ...

Zobacz Prawo bankowe Komentarz Gronkiewicz-Waltz
Prawo bankowe Komentarz Gronkiewicz-Waltz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325548742 Wydanie 2013

Wydanie Becka autorstwa Gronkiewicz-Wlatz uwzględnia zmiany wynikające z wprowadzenia 2.11.2012 roku tekstu jednolitego Prawa bankowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376) oraz wszelkie nowelizacje ustawy ze wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dla prak ...