Prawo bankowe - Prawo bankowe komentarz 2018 Ofiarski instytucji finansowe czynności bankowe

Zobacz Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz Stanisławska
Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz Stanisławska

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598976 Wydanie 2018

Komentarz do ustawy o kredycie konsumenckim, który będzie przeznaczony głównie do przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich oraz radców prawnych i adwokatów świadczących doradztwo prawne na rzecz takich przedsiębiorców. W kom ...

Zobacz Prawo Bankowe Ofiarski
Prawo Bankowe Ofiarski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381070003 Wydanie 2017

Książka z prawa bankowego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników - adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, jak również dla pracownikó ...

Zobacz USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ
USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380922556 Wydanie 2016

Komentarz w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą zasad świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicznego (np. objęcie nadzorem instytucji płatni ...

Zobacz Skimming aspekty kryminalistyczne Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej
Skimming aspekty kryminalistyczne Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597139 Wydanie 2017

Monografia stanowi pierwsze opracowanie naukowe dotyczące skimmingu. Chodzi o „kradzież” danych kart płatniczych i nielegalne ich wykorzystanie. Jednak współczesny obraz skimmingu wkracza także w obszary teleinformatyki, ekonomii i mieści ...

Zobacz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599010 Wydanie 2017

Kompleksowe omówienie nowej, gruntownie zmienionej i poszerzonej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 ze zm.). Znowelizowana ustawa imp ...

Zobacz Prawo bankowe Ustawa o NBP 2017 Beck
Prawo bankowe Ustawa o NBP 2017 Beck

C.H. Beck Isbn 9788325586577 Wydanie 2017

Stan prawny: 2 lutego 2017 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948). Seria \"Twoje Prawo\" zawiera Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy ...

Zobacz Prawo bankowe Komentarz
Prawo bankowe Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325567415 Wydanie 2015

Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny oraz wszystkie najnowsze nowelizacje ustawy ze wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dla praktyki funkcjonowania sektora bankowego, m.in.:\r\n - ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne ...

Zobacz Polskie prawo bankowe
Polskie prawo bankowe

Wolters Kluwer Isbn 9788376017778 Wydanie 2009

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zarysu systemu bankowego w Polsce z jednoczesnym wskazaniem faktu współwystępowania prawa bankowego publicznego i prywatnego. W opracowaniu dokonano prezentacji podstawowych pojęć funkcjonujących ...

Zobacz Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe Komentarz
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325564148 Wydanie 2014

Komentarz religijny jest spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, które gromadzą środki pieniężne swoich członków, udzielają im pożyczek i kredytów, przeprowadzają na ich zlecenie rozliczenia finansowe dodatkowo pośredniczą pr ...

Zobacz Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych
Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325559663 Wydanie 2013

Książka autorstwa wybitnego specjalisty z zakresu prawa bankowego dr Wojciecha Iwańskiego przedstawia naukową analizę umowy rachunku bankowego z punktu widzenia nowych przepisów o usługach płatniczych, w tym z uwzględnieniem nowelizacji usta ...