Prawo patentowe DU VALL najnowsze wydanie

Książki wyjaśniają powstanie prawa do patentu, treść i zakres prawa z patentu, naruszenie patentu i środki jego ochrony, patenty europejskie i ich skutki w Polsce, Patent Europejski o Jednolitym Skutku

Prawo autorskie Prawo patentowe - Prawo autorskie patentowe podręczniki

Zobacz Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego
Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246811 Wydanie 2018

Pierwsze szerokie opracowanie w literaturze polskiej poświęcone regule Bolara. Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego ...

Zobacz Przedmiot prawa autorskiego utwór w ujęciu kognitywnym
Przedmiot prawa autorskiego utwór w ujęciu kognitywnym

Difin Isbn 9788380856882 Wydanie 2018

W książce przedstawiono niezwykle doniosłą teoretycznie i praktycznie problematykę pojęcia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W kontekście pytania o granice prawnoautorskiej ochrony zaprezentowano też problem ...

Zobacz Prawo patentowe
Prawo patentowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074971 Wydanie 2017

Drugie wydanie książki z prawa patentowego to ważne i cenione przez praktyków opracowanie. W książce autorzy wyjaśniają m.in.:- powstanie prawa do patentu;- treść i zakres prawa z patentu;- naruszenie patentu i środki jego ochrony;- patent ...

Zobacz Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego
Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego

C.H. Beck Isbn 9788381284639 Wydanie 2018

Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego to pierwsza w Polsce publikacja w całości poświęcona problemowi legitymizacji prawa autorskiego. Prowadząc rozważania na płaszczyźnie filozofii prawa i doktryn polityczno-prawnych, autor stara si ...

Zobacz Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego
Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego

Wolters Kluwer Isbn 9788381243001 Wydanie 2018

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem dotyczącym utworu architektonicznego w prawie autorskim. Autor szczegółowo omawia m.in.:- wzajemne relacje pojęcia utworu i architektury; – jakie dobra niematerialne stanowią utwory archi ...

Zobacz Własność intelektualna w przedsiębiorstwie
Własność intelektualna w przedsiębiorstwie

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043911 Wydanie 2018

w sprzedaży od 18.01.2018. Praktyczny poradnik omawiający zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Jako jedyny na rynku prezentuje problematykę PWI z perspektywy życia organizacji – od momentu jej powstani ...

Zobacz Prawo własności przemysłowej
Prawo własności przemysłowej

C.H. Beck Isbn 9788381283908 Wydanie 2018

Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Zobacz Nieuchronny plagiat
Nieuchronny plagiat

Instytut Badań Literackich PAN Isbn 9788365573629 Wydanie 2017

Nieuchronny plagiat to książka niezwykle potrzebna. Historyczność pozostaje w niej w służbie współczesności i przyszłości, a dzięki autorskiej rekonstrukcji debat o prawie autorskim rozumiemy lepiej problemy naszej kultury literackiej ora ...

Zobacz Zdolność patentowa programów komputerowych
Zdolność patentowa programów komputerowych

C.H. Beck Isbn 9788325599454 Wydanie 2017

Monografia stanowi całościowe opracowanie problematyki możliwości prawnopatentowej ochrony programów komputerowych stanowiących element zastrzeżeń. Analizie poddano zarówno historyczne uwarunkowania, które zaważyły na obecnym kształcie o ...

Zobacz Własność intelektualna w działalności gospodarczej
Własność intelektualna w działalności gospodarczej

C.H. Beck Isbn 9788325597399 Wydanie 2017

Monografia Własność intelektualna w działalności gospodarczej jest pokłosiem konferencji naukowej pod tym samym tytułem. Odbyła się ona w marcu 2017 r. w Lublinie. W oddawanej do rąk Szanownego Czytelnika książce zamieszczono artykuły, k ...