Prawo patentowe DU VALL najnowsze wydanie

Książki wyjaśniają powstanie prawa do patentu, treść i zakres prawa z patentu, naruszenie patentu i środki jego ochrony, patenty europejskie i ich skutki w Polsce, Patent Europejski o Jednolitym Skutku

Prawo autorskie Prawo patentowe - Prawo autorskie patentowe podręczniki

Zobacz Prawo własności przemysłowej
Prawo własności przemysłowej

C.H. Beck Isbn 9788381283908 Wydanie 2018

Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Zobacz Własność intelektualna w przedsiębiorstwie
Własność intelektualna w przedsiębiorstwie

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043911 Wydanie 2018

w sprzedaży od 18.01.2018. Praktyczny poradnik omawiający zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Jako jedyny na rynku prezentuje problematykę PWI z perspektywy życia organizacji – od momentu jej powstani ...

Zobacz Nieuchronny plagiat
Nieuchronny plagiat

Instytut Badań Literackich PAN Isbn 9788365573629 Wydanie 2017

Nieuchronny plagiat to książka niezwykle potrzebna. Historyczność pozostaje w niej w służbie współczesności i przyszłości, a dzięki autorskiej rekonstrukcji debat o prawie autorskim rozumiemy lepiej problemy naszej kultury literackiej ora ...

Zobacz Zdolność patentowa programów komputerowych
Zdolność patentowa programów komputerowych

C.H. Beck Isbn 9788325599454 Wydanie 2017

Monografia stanowi całościowe opracowanie problematyki możliwości prawnopatentowej ochrony programów komputerowych stanowiących element zastrzeżeń. Analizie poddano zarówno historyczne uwarunkowania, które zaważyły na obecnym kształcie o ...

Zobacz Własność intelektualna w działalności gospodarczej
Własność intelektualna w działalności gospodarczej

C.H. Beck Isbn 9788325597399 Wydanie 2017

Monografia Własność intelektualna w działalności gospodarczej jest pokłosiem konferencji naukowej pod tym samym tytułem. Odbyła się ona w marcu 2017 r. w Lublinie. W oddawanej do rąk Szanownego Czytelnika książce zamieszczono artykuły, k ...

Zobacz Prawo patentowe
Prawo patentowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074971 Wydanie 2017

Drugie wydanie książki z prawa patentowego to ważne i cenione przez praktyków opracowanie. W książce autorzy wyjaśniają m.in.:- powstanie prawa do patentu;- treść i zakres prawa z patentu;- naruszenie patentu i środki jego ochrony;- patent ...

Zobacz Charakter prawny mapy cyfrowej
Charakter prawny mapy cyfrowej

Wolters Kluwer Isbn 9788381075466 Wydanie 2017

Książka stanowi pierwsze w Polsce tak szczegółowe omówienie ochrony autorskoprawnej map cyfrowych i jej składowych. Przedmiotem rozprawy jest krytyczna analiza istniejącej regulacji prawa autorskiego oraz ukazanie wad ram konstrukcyjnych wybra ...

Zobacz Prawo własności przemysłowej 2017 Beck Twoje Prawo
Prawo własności przemysłowej 2017 Beck Twoje Prawo

C.H. Beck Isbn 9788325596224 Wydanie 2017

Stan prawny: 1 kwietnia 2017 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Zobacz Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów
Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów

C.H. Beck Isbn 9788325589967 Wydanie 2017

Monografia jest pierwszą kompleksową publikacją w języku polskim na temat arbitrażu w sporach patentowych. Zdatność arbitrażowa to cecha, od której ustawodawca uzależnia możliwość poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Au ...

Zobacz Internet a prawo autorskie
Internet a prawo autorskie

UMCS Isbn 9788377849316 Wydanie 2016

Książka Internet a prawo autorskie jest zbiorem artykułów poświęconych różnym aspektom twórczości intelektualnej w środowisku cyfrowym. Autorzy przedstawiają w niej problematykę tzw. fanfiction i blogowania z punktu widzenia prawa autors ...