Prawo patentowe DU VALL najnowsze wydanie

Książki wyjaśniają powstanie prawa do patentu, treść i zakres prawa z patentu, naruszenie patentu i środki jego ochrony, patenty europejskie i ich skutki w Polsce, Patent Europejski o Jednolitym Skutku

Prawo autorskie Prawo patentowe - Prawo autorskie patentowe podręczniki

Zobacz Nieuchronny plagiat
Nieuchronny plagiat

Instytut Badań Literackich PAN Isbn 9788365573629 Wydanie 2017

Nieuchronny plagiat to książka niezwykle potrzebna. Historyczność pozostaje w niej w służbie współczesności i przyszłości, a dzięki autorskiej rekonstrukcji debat o prawie autorskim rozumiemy lepiej problemy naszej kultury literackiej ora ...

Zobacz Prawo patentowe
Prawo patentowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074971 Wydanie 2017

Drugie wydanie książki z prawa patentowego to ważne i cenione przez praktyków opracowanie. W książce autorzy wyjaśniają m.in.:- powstanie prawa do patentu;- treść i zakres prawa z patentu;- naruszenie patentu i środki jego ochrony;- patent ...

Zobacz Charakter prawny mapy cyfrowej
Charakter prawny mapy cyfrowej

Wolters Kluwer Isbn 9788381075466 Wydanie 2017

Książka stanowi pierwsze w Polsce tak szczegółowe omówienie ochrony autorskoprawnej map cyfrowych i jej składowych. Przedmiotem rozprawy jest krytyczna analiza istniejącej regulacji prawa autorskiego oraz ukazanie wad ram konstrukcyjnych wybra ...

Zobacz Prawo własności przemysłowej 2017 Beck Twoje Prawo
Prawo własności przemysłowej 2017 Beck Twoje Prawo

C.H. Beck Isbn 9788325596224 Wydanie 2017

Stan prawny: 1 kwietnia 2017 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Zobacz Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów
Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów

C.H. Beck Isbn 9788325589967 Wydanie 2017

Monografia jest pierwszą kompleksową publikacją w języku polskim na temat arbitrażu w sporach patentowych. Zdatność arbitrażowa to cecha, od której ustawodawca uzależnia możliwość poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Au ...

Zobacz Internet a prawo autorskie
Internet a prawo autorskie

UMCS Isbn 9788377849316 Wydanie 2016

Książka Internet a prawo autorskie jest zbiorem artykułów poświęconych różnym aspektom twórczości intelektualnej w środowisku cyfrowym. Autorzy przedstawiają w niej problematykę tzw. fanfiction i blogowania z punktu widzenia prawa autors ...

Zobacz Wszystkie prawa zastrzeżone
Wszystkie prawa zastrzeżone

Fundacja Nowoczesna Polska Isbn 9788361730408 Wydanie 2016

W książce pt. Wszystkie prawa zastrzeżone. Historia sporów o autorskie prawa majątkowe. 1469–1928 Konrad Gliściński oferuje nam błyskotliwą podróż przez meandry historii prawa autorskiego w którym nic nie jest takie w jaki sposób mogł ...

Zobacz Prawo autorskie w oświacie
Prawo autorskie w oświacie

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326955556 Wydanie 2016

W szkole również dochodzi do łamania praw autorskich, bowiem nauczyciel w swojej pracy wykorzystuje utwory, a wiele z nich jest utworami chronionymi. Wciąż aktualne pozostaje pytanie, kiedy nauczyciel może bezpłatnie korzystać z cudzej twórc ...

Zobacz Internet a prawo autorskie
Internet a prawo autorskie

UMCS Isbn 9788377848333 Wydanie 2016

Książka Internet a prawo autorskie jest zbiorem artykułów poświęconych różnym aspektom twórczości intelektualnej w środowisku cyfrowym. Autorzy przedstawiają w niej problematykę tzw. fanfiction i blogowania z punktu widzenia prawa autors ...

Zobacz Widowisko sportowe w telewizji
Widowisko sportowe w telewizji

Liber Isbn 9788372061263 Wydanie 2005

Związek sportu i mediów audiowizualnych stanowi jeden z fenomenów współczesnej kultury, a jednocześnie ważne zjawisko społeczne i gospodarcze. Książka poświęcona jest prywatnoprawnej ochronie widowiska sportowego jako przedmiotu relacji a ...