Prawo patentowe DU VALL najnowsze wydanie

Książki wyjaśniają powstanie prawa do patentu, treść i zakres prawa z patentu, naruszenie patentu i środki jego ochrony, patenty europejskie i ich skutki w Polsce, Patent Europejski o Jednolitym Skutku

Prawo autorskie Prawo patentowe - Prawo autorskie patentowe podręczniki

Zobacz Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej
Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej

Wolters Kluwer Isbn 9788381601559 Wydanie 2018

Myszka Miki, Star Wars, Christian Louboutin, Andy Warhol to tylko niektóre z ikon popkultury wybrane przez autorkę w celu pokazania, w jaki sposób regulacje prawne – czasem sprytnie zinterpretowane – przyczyniły się do wykreowania koncernów ...

Zobacz Kochani krwiopijce Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce
Kochani krwiopijce Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce

Universitas Isbn 9788324234493 Wydanie 2018

Książka Kochani krwiopijce! Własność´ literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce jest pierwszą pracą całościowo przedstawiającą problematykę własności literackiej i praw autorów na ziemiach polskich w XIX w. Autorka traktuje te ...

Zobacz Własność intelektualna w Internecie
Własność intelektualna w Internecie

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Isbn 9788373068063 Wydanie 2018

Niniejsza publikacja dotyczy ochrony własności intelektualnej w Internecie. Przedstawia zagadnienie w ujęciu prawnym i praktycznym. Ze względu na rozległość i złożoność obszaru badań, a także aktualność problematyki praca jest przyczyn ...

Zobacz Zarządzanie własnością intelektualną
Zarządzanie własnością intelektualną

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301178390 Wydanie 2018

Autor zajmuje się sprawami administrowania własnością intelektualną od wielu lat. Jest członkiem trzech instytucji mających siedzibę w Szwajcarii. Autor ponadto nawiązał bliską współpracę z WIPO. W trakcie tej współpracy narodziła si ...

Zobacz Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych
Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

edu Libri Isbn 9788365648617 Wydanie 2018

Na gruncie praw własności intelektualnej charakterystyczne jest swoiste nakładanie się na siebie różnych przedmiotów ochrony. W konsekwencji korzystanie z rozlicznych kategorii utworów, w jaki sposób np. audiowizualnych, czy słowno-muzyczny ...

Zobacz Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego
Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246811 Wydanie 2018

Książka stanowi pierwsze szerokie opracowanie w literaturze polskiej poświęcone regule Bolara upoważniającej do korzystania z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu, która została wprowadzona najpierw w Stanach Zjednoczonych, a nas ...

Zobacz Przedmiot prawa autorskiego utwór w ujęciu kognitywnym
Przedmiot prawa autorskiego utwór w ujęciu kognitywnym

Difin Isbn 9788380856882 Wydanie 2018

W książce przedstawiono niezwykle doniosłą teoretycznie i praktycznie problematykę pojęcia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W kontekście pytania o granice prawnoautorskiej ochrony zaprezentowano też problem ...

Zobacz Prawo patentowe
Prawo patentowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074971 Wydanie 2017

Drugie wydanie książki z prawa patentowego to ważne i cenione przez praktyków opracowanie. W książce autorzy wyjaśniają m.in.:- powstanie prawa do patentu;- treść i zakres prawa z patentu;- naruszenie patentu i środki jego ochrony;- patent ...

Zobacz Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego
Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego

C.H. Beck Isbn 9788381284639 Wydanie 2018

Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego to pierwsza w Polsce publikacja w całości poświęcona problemowi legitymizacji prawa autorskiego. Prowadząc rozważania na płaszczyźnie filozofii prawa i doktryn polityczno-prawnych, autor stara si ...

Zobacz Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego
Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego

Wolters Kluwer Isbn 9788381243001 Wydanie 2018

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem dotyczącym utworu architektonicznego w prawie autorskim. Autor szczegółowo omawia m.in.:- wzajemne relacje pojęcia utworu i architektury; – jakie dobra niematerialne stanowią utwory archi ...