Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi

Cena 67.41 zł Katalogowa 87,5 zł

W książce analizy mają głównie charakter prawny, związane są z interpretacją i wyjaśnieniem nowych regulacji, obejmują jednak także pewne sugestie praktyczne, wynikające z doświadczeń już przez niektóre z gmin zgromadzonych i ustaleń dokonywanych przez przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy, zajmujących się od strony teoretycznej i praktycznej gospodarowaniem odpadami. Taki charakter mają też części opracowania odnoszące się do doświadczeń w Republice Federalnej Niemiec, której systemy organizacyjne, zbliżone do aktualnie wdrażanych w Polsce, mają długą tradycję. W znacznej części ustalenia dotyczące określonych instrumentów prawnych uzupełnione są sugestiami dotyczącymi ogólnych wymagań stawianych poszczególnym rozwiązaniom (ogólne wzory podstawowych aktów).