Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego

Cena 64.19 zł Katalogowa 78,75 zł

Zaprezentowane w zbiorze teksty różnych autorów mają w pierwszej kolejności pomóc studentom studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych w zrozumieniu istoty wielowymiarowej natury organizacji społeczeństwa obywatelskiego, złożoności procesów determinujących ich ewolucję a także przez nią kształtowanych. Intencją naszą jest pokazanie stanowisk i opinii na temat prawnych ram działalności instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wszystkie te motywacje znalazły odzwierciedlenie w strukturze prezentowanego tu tomu. Praca jest podzielona na dwie części. Część pierwszą otwierają teksty dotykające teoretycznych i ustrojowo-prawnych aspektów funkcjonowania instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Część druga koncentruje się na wybranych regulacjach dotyczących związków instytucji społeczeństwa obywatelskiego z państwem i sektorem gospodarczym.