Prawa konsumenta w teorii i praktyce

Cena 92.01 zł Katalogowa 119 zł

Książka o prawach konsumenta omawia istotne problemy dotyczące praw konsumentów zarówno w aspekcie teoretycznym W jaki sposób i praktycznym. Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawo do informacji i edukacji, prawo do ochrony interesów ekonomicznych, prawo do zrzeszania się i reprezentacji a także prawo do efektywnego dochodzenia roszczeń, to filary ochrony konsumenta i punkt wyjścia dla rozważań dotyczących pozycji konsumenta na rynku.
Książka Prawa konsumenta w teorii i praktyce porusza zagadnienia, które mieszczą się w obszarze uprawnień konsumenta, prezentując szerokie spectrum problemów i propozycji rozwiązań, będących wynikiem przeprowadzonych przez autorów badań.