Prawa człowieka - Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Zobacz RODO dla kadrowych i HR
RODO dla kadrowych i HR

Infor Isbn 9788381372596 Wydanie 2018

Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury wdrożenia w kadrach i działach HR nowych zasad ochrony danych osobowych wynikających z unijnego rozporządzenia RODO oraz najnowszych polskich przepisów o ochronie danych osobowych, które zaczną o ...

Zobacz RODO w sektorze publicznym 55 kluczowych porad
RODO w sektorze publicznym 55 kluczowych porad

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326978692 Wydanie 2018

Publikacja przydatna dla każdej osoby pracującej w podmiocie publicznym, urzędach różnego szczebla oraz odpowiednio ADO, IOD i pozostałych pracowników jednostek, którzy w codziennej pracy przetwarzają dane osobwe. Dowiedz się, w jaki sposó ...

Zobacz Reform Of Protection Of Personal Data System Purpose Tools
Reform Of Protection Of Personal Data System Purpose Tools

Silva Rerum Isbn 9788365697288 Wydanie 2018

Changing the nature of the regulatory enactment by replacing the Directive with the Regulation means that the domain of personal data processing is placed under the legislative competence of EU authorities. Therefore, whereas the EU legislators inter ...

Zobacz Własność w okresie przeobrażeń ustrojowych w Polsce z perspektywy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Własność w okresie przeobrażeń ustrojowych w Polsce z perspektywy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Atla 2 Isbn 9788365071040 Wydanie 2018

Fragment ze Wstępu: Niniejsza praca dotyczy ważnego zarówno z teoretycznego, w jaki sposób i praktycznego punktu widzenia problemu ochrony własności w związku z zapoczątkowanymi w latach 90. XX wieku przeobrażeniami ustrojowymi w Polsce i in ...

Zobacz Ochrona danych osobowych w małej i średniej firmie
Ochrona danych osobowych w małej i średniej firmie

C.H. Beck Isbn 9788381582384 Wydanie 2018

Książka skierowana jest do administratorów danych, którzy chcą przeprowadzić kontrolę zgodności wdrożonych w podmiocie rozwiązań, środków technicznych i organizacyjnych z RODO lub poddać weryfikacji skuteczność wdrożenia RODO. Ksią ...

Zobacz RODO na przykładach
RODO na przykładach

Infor Biznes Isbn 9788365986689 Wydanie 2018

Przewodnik dla przedsiębiorców dotyczący stosowania RODO w praktyce. W poradniku odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące: odpowiedzialności administratora danych i procesora, przetwarzania i ochrony danych osobowych pracowników i ...

Zobacz Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów
Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788380888715 Wydanie 2018

Afrykański system ochrony praw człowieka był dotąd w sferze nauki polskiej obszarem intuicyjnych ocen, stereotypowych poglądów i uogólneń. Unikatowa książka dr. Marka Jana Wasińskiego wypełnia tę lukę. Postawione w niej tezy są orygina ...

Zobacz Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Infor Biznes Isbn 9788365986474 Wydanie 2018

Praktyczny poradnik z omówieniem zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wątpliwości pojawiających się przy okazji gospodarowania. środkami z funduszu. W publikacji uwzględnione zo ...

Zobacz Prawa człowieka
Prawa człowieka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381601092 Wydanie 2018

Podręcznik przedstawia najważniejsze problemy nauki o prawach człowieka. Obejmuje wstępne zagadnienia teoretyczne, informacje o istniejących systemach instytucjonalnych ochrony praw jednostki oraz omówienie treści poszczególnych praw, zwłasz ...

Zobacz Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochrony prawa do prywatności
Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochrony prawa do prywatności

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301201005 Wydanie 2018

Naukowe rozważania prowadzono z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki i orzecznictwa z jednoczesnym poszanowaniem już ugruntowanego dorobku nauki. (...) Na uwagę zasługuje podejście z interdyscyplinarnej, bo prawnej i politologicznej, p ...