Prawa człowieka - Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Zobacz RODO w sektorze publicznym 55 kluczowych porad
RODO w sektorze publicznym 55 kluczowych porad

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326978692 Wydanie 2018

Publikacja przydatna dla każdej osoby pracującej w podmiocie publicznym, urzędach różnego szczebla oraz odpowiednio ADO, IOD i pozostałych pracowników jednostek, którzy w codziennej pracy przetwarzają dane osobwe. Dowiedz się, w jaki sposó ...

Zobacz Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów
Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788380888715 Wydanie 2018

Afrykański system ochrony praw człowieka był dotąd w sferze nauki polskiej obszarem intuicyjnych ocen, stereotypowych poglądów i uogólneń. Unikatowa książka dr. Marka Jana Wasińskiego wypełnia tę lukę. Postawione w niej tezy są orygina ...

Zobacz Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Infor Biznes Isbn 9788365986474 Wydanie 2018

Praktyczny poradnik z omówieniem zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wątpliwości pojawiających się przy okazji gospodarowania. środkami z funduszu. W publikacji uwzględnione zo ...

Zobacz Prawa człowieka
Prawa człowieka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381601092 Wydanie 2018

Podręcznik przedstawia najważniejsze problemy nauki o prawach człowieka. Obejmuje wstępne zagadnienia teoretyczne, informacje o istniejących systemach instytucjonalnych ochrony praw jednostki oraz omówienie treści poszczególnych praw, zwłasz ...

Zobacz Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochrony prawa do prywatności
Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochrony prawa do prywatności

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301201005 Wydanie 2018

Naukowe rozważania prowadzono z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki i orzecznictwa z jednoczesnym poszanowaniem już ugruntowanego dorobku nauki. (...) Na uwagę zasługuje podejście z interdyscyplinarnej, bo prawnej i politologicznej, p ...

Zobacz Godność ludzka jako istotna wartość bezpieczeństwa jednostki
Godność ludzka jako istotna wartość bezpieczeństwa jednostki

Rambler Isbn 9788362751747 Wydanie 2018

Badaniom bezpieczeństwa jednostki towarzyszy przekonanie, że bezpieczeństwa nie powinno opierać się jedynie na bezpieczeństwie międzynarodowym i państw, ponieważ mają w nim swój udział także jednostki, a ich poczucie bezpieczeństwa jest ...

Zobacz Zakaz publikacji w prasie danych osobowych i wizerunków osób publicznych podejrzanych lub oskarżonyc
Zakaz publikacji w prasie danych osobowych i wizerunków osób publicznych podejrzanych lub oskarżonyc

Aspra Isbn 9788375458411 Wydanie 2018

Czarna opaska na oczach, imię i pierwsza litera nazwiska, a obok tego informacja o zajmowanym stanowisku, wykonywanym zawodzie czy innych charakterystycznych dla osoby elementach – o powszechnie stosowana w mediach praktyka dla oznaczenia osoby po ...

Zobacz Reforma ochrony danych osobowych cel narzędzia skutki
Reforma ochrony danych osobowych cel narzędzia skutki

Silva Rerum Isbn 9788365697301 Wydanie 2018

Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle interesująca, a zarazem aktualna w realiach współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Zamieszczone w książce artykuły dotykają niezwykle ważnych i jednocześnie interesujących z jurydy ...

Zobacz RODO 2018 Jak przygotować firmę na rewolucję w ochronie danych osobowych
RODO 2018 Jak przygotować firmę na rewolucję w ochronie danych osobowych

Infor Biznes Isbn 9788365986429 Wydanie 2018

Praktyczny poradnik z videoszkoleniami na DVD w jaki sposób krok po kroku przygotować się do stosowania zasad wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa ...

Zobacz Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym
Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788380889644 Wydanie 2018

Monografia dotyczy tematyki związanej z pojęciem sprawiedliwości okresu przejściowego (transitional justice ) w prawie międzynarodowym - niezwykle dynamicznie rozwijające j się dyscypliny wiedzy, ale i przede wszystkim działań praktycznych, ...