Praca cudzoziemców

Książka napisana przez praktyka koncentruje się na zagadnieniach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności z bloku wschodniego a także z UE, z uwzględnieniem delegowania do innego kraju UE. W książki omówiono zasady opodatkowania oraz oskładkowania cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Omówiono także zagadnienia delegowania cudzoziemca do innego kraju UE, a także konsekwencje nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. Autorka w książce powołuje praktyczne przykłady poparte przepisami prawa, interpretacjami organów skarbowych oraz orzecznictwem sądowym.