Postępowanie przed sądem 1 instancji w znowelizowanym procesie karnym

Cena 93.86 zł Katalogowa 129 zł

W książki autorzy odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii (wprowadzonych w latach 2015–2017), dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania przez sąd dowodów pozyskanych w sposób nielegalny czy też zmian w zakresie możliwości wydania wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. W książce czytelnik znajdzie:
- syntetyczne spojrzenie na procedowanie przed sądem I instancji, zarówno z perspektywy sędziego, w jaki sposób i stron postępowania;
– liczne praktyczne wskazówki dla uczestników postępowania (w tym dotyczące trafności doboru instrumentów procesowych);
– ocenę przepisów a także propozycje rozwiązań legislacyjnych ze stosownym uzasadnieniem. Dzięki przejrzystemu układowi, ściśle praktycznemu ujęciu tematu oraz użyciu zwięzłego języka prawniczego opracowanie niewątpliwie stanowić będzie cenne i przydatne źródło wiedzy dla prawników praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych). MONOGRAFIE