Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Cena 46.00 zł Katalogowa 59 zł

Podręcznik z postępowania karnego z kazusami

Ponad 70 kazusów z postępowania karnego z rozwiązaniami opracowanych przez autorów - dydaktyków i praktyków zajmujących się procesem karnym.

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania a także wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematyczny kazusów obejmuje również przypadki z zakresu prawa karnego skarbowego oraz dotyczące problematyki intertemporalnej. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i aplikantów prawniczych. Będzie też przydatna adwokatom i radcom prawnym oraz pracownikom dydaktycznym wydziałów prawa zajmującym się omawianą tematyką.