Postępowanie karne - Książka proces karny zarys systemu Waltoś , postępowanie Karne Dudka Boratyńska

Zobacz Postępowanie karne
Postępowanie karne

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580410 Wydanie 2018

Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane są przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowcó ...

Zobacz Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym
Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286428 Wydanie 2018

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem poświęconym problematyce zakresu orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym ...

Zobacz Proces karny
Proces karny

Wolters Kluwer Isbn 9788381077385 Wydanie 2017

Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego (m.in. aspektu gwarancyjneg ...

Zobacz Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym
Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym

Arche Isbn 8389356420 Wydanie 2008

Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie wydała by mi się na tyle interesująca, aby jej procesowe aspekty uczynić tematem tej książki, gdyby nie mój udział w polsko-niemieckim kolokwium naukowym nt. Unternehmensstrafre ...

Zobacz Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka
Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074964 Wydanie 2017

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematycz ...

Zobacz Postępowanie karne w pigułce
Postępowanie karne w pigułce

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286459 Wydanie 2018

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpow ...

Zobacz Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym komentarz
Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285643 Wydanie 2018

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Kolejne 2. wydanie książki zawie ...

Zobacz Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym
Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481673 Wydanie 2015

W książce przedstawiono instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę akt prokuratorskich i sądowych z t ...

Zobacz Dynamika procesu karnego Podręcznik do konwersatoriów
Dynamika procesu karnego Podręcznik do konwersatoriów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326440779 Wydanie 2012

Książka adresowana jest do studentów prawa, jako uzupełnienie klasycznego wykładu prawa karnego procesowego.\r\nPodręcznik obejmuje zadania praktyczne z zakresu postępowania karnego, pozwalające na weryfikację opanowanego przez studenta materi ...

Zobacz Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis
Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis

LexisNexis Polska Isbn 9788327805935 Wydanie 2014

Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan stworzony przez akty prawne wydane do 1 lipca 2014 r ...