Postępowanie karne - Książka proces karny zarys systemu Waltoś , postępowanie Karne Dudka Boratyńska

Zobacz Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych
Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581134 Wydanie 2018

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana publikacja zawiera komentarz praktyczny oraz wzory pis ...

Zobacz Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym
Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381600323 Wydanie 2018

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki zasady jawności w sądowym postępowaniu cywilnym. Autorka wykorzystuje poszczególne rodzaje i tryby sądowych postępowań cywilnych w celu egzemplifikacji poszczególnych zagadnień ...

Zobacz Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym
Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788364321474 Wydanie 2018

Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym ...

Zobacz Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym
Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286428 Wydanie 2018

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem poświęconym problematyce zakresu orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym ...

Zobacz Proces karny
Proces karny

Wolters Kluwer Isbn 9788381077385 Wydanie 2017

Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego (m.in. aspektu gwarancyjneg ...

Zobacz Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym
Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym

Arche Isbn 8389356420 Wydanie 2008

Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie wydała by mi się na tyle interesująca, aby jej procesowe aspekty uczynić tematem tej książki, gdyby nie mój udział w polsko-niemieckim kolokwium naukowym nt. Unternehmensstrafre ...

Zobacz Postępowanie karne w pigułce
Postępowanie karne w pigułce

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286459 Wydanie 2018

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpow ...

Zobacz Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym komentarz
Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285643 Wydanie 2018

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Kolejne 2. wydanie książki zawie ...

Zobacz Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym
Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481673 Wydanie 2015

W książce przedstawiono instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę akt prokuratorskich i sądowych z t ...

Zobacz Dynamika procesu karnego Podręcznik do konwersatoriów
Dynamika procesu karnego Podręcznik do konwersatoriów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326440779 Wydanie 2012

Książka adresowana jest do studentów prawa, jako uzupełnienie klasycznego wykładu prawa karnego procesowego.\r\nPodręcznik obejmuje zadania praktyczne z zakresu postępowania karnego, pozwalające na weryfikację opanowanego przez studenta materi ...