Postępowanie karne - Książka proces karny zarys systemu Waltoś , postępowanie Karne Dudka Boratyńska

Zobacz Postępowanie karne
Postępowanie karne

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580410 Wydanie 2018

Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane są przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowcó ...

Zobacz Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis
Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis

LexisNexis Polska Isbn 9788327805935 Wydanie 2014

Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan stworzony przez akty prawne wydane do 1 lipca 2014 r ...

Zobacz Postępowanie karne Pytania. Kazusy. Tablice. Testy
Postępowanie karne Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280624 Wydanie 2017

Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. do Dz.U. z 2017 r. poz. 1904Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablic ...

Zobacz Postępowanie przed sądem 1 instancji w znowelizowanym procesie karnym
Postępowanie przed sądem 1 instancji w znowelizowanym procesie karnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381241946 Wydanie 2017

W publikacji autorzy odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii (wprowadzonych w latach 2015–2017), dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania przez sąd dowodów pozyskanych w sposób nielegalny czy ...

Zobacz Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym
Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078436 Wydanie 2017

Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor szczegółowo omawia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, które wprowadziły znaczne zmiany w zakresie struktu ...

Zobacz Proces karny
Proces karny

Wolters Kluwer Isbn 9788381077385 Wydanie 2017

Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego (m.in. aspektu gwarancyjneg ...

Zobacz Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym
Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381240482 Wydanie 2017

Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z zasadami zaskarżenia wyroku - począwszy od otwarcia drogi do wni ...

Zobacz Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 836055000X Wydanie 2006

Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt III jest kontynuacją - wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna ...

Zobacz Postępowanie Karne Dynamika
Postępowanie Karne Dynamika

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788360550298 Wydanie 2011

Postępowanie karne. Dynamika - materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV prezentuje ...

Zobacz Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym
Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym

Arche Isbn 8389356420 Wydanie 2008

Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie wydała by mi się na tyle interesująca, aby jej procesowe aspekty uczynić tematem tej książki, gdyby nie mój udział w polsko-niemieckim kolokwium naukowym nt. \'Unternehmensstraf ...