Postępowanie karne - Książka proces karny zarys systemu Waltoś , postępowanie Karne Dudka Boratyńska

Zobacz Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka
Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074964 Wydanie 2017

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematycz ...

Zobacz Postępowanie karne Boratyńska
Postępowanie karne Boratyńska

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587130 Wydanie 2016

Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Opracowanie uwzględnia nowelizacje dokonane w 2016 r. m.in. ustawą z dnia 10 czerwca ...

Zobacz Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 836055000X Wydanie 2006

Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt III jest kontynuacją - wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna ...

Zobacz Postępowanie Karne Dynamika
Postępowanie Karne Dynamika

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788360550298 Wydanie 2011

Postępowanie karne. Dynamika - materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV prezentuje ...

Zobacz Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym
Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym

Arche Isbn 8389356420 Wydanie 2008

Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie wydała by mi się na tyle interesująca, aby jej procesowe aspekty uczynić tematem tej książki, gdyby nie mój udział w polsko-niemieckim kolokwium naukowym nt. \'Unternehmensstraf ...

Zobacz Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r
Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076388 Wydanie 2017

Opracowanie zawiera omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych do procedury karnej przez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje dotychczas nieznane polskiej procedurze karnej, jak chociażby skargę na uchylenie wyroku ...

Zobacz Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych
Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych

Wolters Kluwer Isbn 9788381072977 Wydanie 2017

Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Autorka w sposób przejrzysty i syntetyczny przedstawia jej formy, podstawowe instrumenty oraz krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w kontek ...

Zobacz Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym
Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074957 Wydanie 2017

Autorzy analizują relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Autorzy odpowiadają na pytania:- Czy zasadne ...

Zobacz Postępowanie karne w pigułce 2017 Beck
Postępowanie karne w pigułce 2017 Beck

C.H. Beck Isbn 9788325592431 Wydanie 2017

Książka z postępowania karnego to kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwi ...

Zobacz Postępowanie karne
Postępowanie karne

C.H. Beck Isbn 9788325572976 Wydanie 2017

Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane sa przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców ...