Postępowanie karne - Książka proces karny zarys systemu Waltoś , postępowanie Karne Dudka Boratyńska

Zobacz Proces karny Skorupka
Proces karny Skorupka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248556 Wydanie 2018

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówil ...

Zobacz Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz
Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381600668 Wydanie 2018

W podręczniku został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2018. W czwartym wydaniu książki do postępowania karnego został przedstawiony współcze ...

Zobacz Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym
Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381600323 Wydanie 2018

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki zasady jawności w sądowym postępowaniu cywilnym. Autorka wykorzystuje poszczególne rodzaje i tryby sądowych postępowań cywilnych w celu egzemplifikacji poszczególnych zagadnień ...

Zobacz Proces karny zarys systemu Waltoś
Proces karny zarys systemu Waltoś

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245371 Wydanie 2018

Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez studentó ...

Zobacz Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym
Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788364321474 Wydanie 2018

Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym ...

Zobacz Postępowanie karne
Postępowanie karne

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580410 Wydanie 2018

Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane są przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowcó ...

Zobacz Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym
Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286428 Wydanie 2018

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem poświęconym problematyce zakresu orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym ...

Zobacz Proces karny
Proces karny

Wolters Kluwer Isbn 9788381077385 Wydanie 2017

Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego (m.in. aspektu gwarancyjneg ...

Zobacz Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych
Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581134 Wydanie 2018

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana publikacja zawiera komentarz praktyczny oraz wzory pis ...

Zobacz Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243599 Wydanie 2018

Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera: klasyczny podartykułowy kom ...