Postępowanie karne - Książka proces karny zarys systemu Waltoś , postępowanie Karne Dudka Boratyńska

Zobacz Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym
Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078436 Wydanie 2017

Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor szczegółowo omawia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, które wprowadziły znaczne zmiany w zakresie struktu ...

Zobacz Proces karny zarys systemu Waltoś
Proces karny zarys systemu Waltoś

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380928282 Wydanie 2016

Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Ani niewielkie zmiany jego struktury, ani niezliczo ...

Zobacz Proces karny
Proces karny

Wolters Kluwer Isbn 9788381077385 Wydanie 2017

Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego (m.in. aspektu gwarancyjneg ...

Zobacz Last minute Proces karny
Last minute Proces karny

Od.Nowa Isbn 9788365721389 Wydanie 2017

Last minute - szybka powtórka przed egzaminem, aktualne stany prawne, przejrzysta forma, wzory pism. Stan prawny 1 września 2017 roku. LAST MINUTE ...

Zobacz Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym
Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381240482 Wydanie 2017

Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z zasadami zaskarżenia wyroku - począwszy od otwarcia drogi do wni ...

Zobacz Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz
Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078177 Wydanie 2017

W książce z postępowania karnego przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia zarówno zmiany ...

Zobacz Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka
Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074964 Wydanie 2017

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematycz ...

Zobacz Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326498305 Wydanie 2016

Komentarz stanowi kompleksowe i dostosowane do zmian w procedurze karnej obowiązujących od 1 lipca 2015 r. opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie ...

Zobacz Postępowanie karne Boratyńska
Postępowanie karne Boratyńska

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587130 Wydanie 2016

Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Opracowanie uwzględnia nowelizacje dokonane w 2016 r. m.in. ustawą z dnia 10 czerwca ...

Zobacz Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 836055000X Wydanie 2006

Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt III jest kontynuacją - wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna ...