Postępowanie karne - Książka proces karny zarys systemu Waltoś , postępowanie Karne Dudka Boratyńska

Zobacz Proces karny zarys systemu Waltoś
Proces karny zarys systemu Waltoś

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245371 Wydanie 2018

Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez studentó ...

Zobacz Postępowanie karne Boratyńska
Postępowanie karne Boratyńska

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282338 Wydanie 2018

Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Autorzy książki w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które ...

Zobacz Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym
Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381602402 Wydanie 2018

Publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym w szerokim ujęciu prezentuje problematykę legitymacji procesowej. Książka jako pierwsza na rynku wydawniczym w szerokim ujęciu prezentuje problematykę legitymacji procesowej, która stanowi podstawo ...

Zobacz Postępowanie karne Pytania Kazusy Tablice Testy
Postępowanie karne Pytania Kazusy Tablice Testy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581769 Wydanie 2019

Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i te ...

Zobacz Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243599 Wydanie 2018

Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera: klasyczny podartykułowy kom ...

Zobacz Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych
Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581134 Wydanie 2018

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana publikacja zawiera komentarz praktyczny oraz wzory pis ...

Zobacz Proces karny Skorupka
Proces karny Skorupka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248556 Wydanie 2018

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówil ...

Zobacz Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz
Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381600668 Wydanie 2018

W podręczniku został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2018. W czwartym wydaniu książki do postępowania karnego został przedstawiony współcze ...

Zobacz Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym
Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381600323 Wydanie 2018

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki zasady jawności w sądowym postępowaniu cywilnym. Autorka wykorzystuje poszczególne rodzaje i tryby sądowych postępowań cywilnych w celu egzemplifikacji poszczególnych zagadnień ...

Zobacz Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym
Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788364321474 Wydanie 2018

Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym ...