Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

Celem książki jest wyjaśnienie zawiłości egzekucji administracyjnej przede wszystkim przez wskazanie zagadnień dyskusyjnych, pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy a także przedstawienie propozycji ich rozwiązania.