Postępowanie egzekucyjne - Postępowanie egzekucyjne w administracji, sądowoadministracyjne, administracyjne

Zobacz Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik
Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381071895 Wydanie 2017

Publikacja z postępowania administracyjnego jest dla studentów prawa i administracji. Zainteresuje również pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli nauki prawa administracyjnego oraz prawników praktyków - adwokatów, radc ...

Zobacz ADMINISTRACYJNE ŚRODKI PRAWNE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W
ADMINISTRACYJNE ŚRODKI PRAWNE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326417009 Wydanie 2012

...

Zobacz USTAWA O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI KOMENTARZ
USTAWA O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI KOMENTARZ

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434884 Wydanie 2015

W komentarzu wskazano też na występujące w orzecznictwie rozbieżności, podpowiadając, jak ma wybrnąć z zaistniałej sytuacji osoba uczestnicząca w postępowaniu egzekucyjnym. Komentarz zawiera ponadto uzasadnione tezy wyprowadzone z komentow ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325568351 Wydanie 2014

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające m.in. z ustawy z 11.10.2013 r., dotyczące m.in.:- właściwości miejscowej organu egzekucyjnego,- zmiany katalogu należności pieniężnych państw członkowskich, które podlega ...

Zobacz Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak
Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak

LexisNexis Polska Isbn 9788378069164 Wydanie 2013

Książka wyd. LexisNexis z 2013 roku jest przeznaczona dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i innych praktyków prawa, adwokatów, radców prawnych i komorników sądowych, przedstawicieli doktryny, cenna pomoc dla studentów IV i V roku wydzia ...

Zobacz Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 120 wzorów z suplementem
Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 120 wzorów z suplementem

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041955 Wydanie 2014

GOTOWY WZORZEC INSTRUKCJI, który: pomoże zorganizować Referat Egzekucji Administracyjnej w urzędzie: – zadania i organizacja pracy Referatu Egzekucji Administracyjnej , biurowość – wskazówki dotyczące ogólnych przepisów o postępowan ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz
Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

LexisNexis Polska Isbn 9788376208428 Wydanie 2011

Komentarz w przystępny sposób wyjaśnia wiele praktycznych wątpliwości pojawiających się w związku ze stosowaniem ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Omówiono w nim zagadnienia poświęcone: zasadom prowadzenia postępowania ...

Zobacz Administracyjne postępowanie egzekucyjne Jędrzejewski
Administracyjne postępowanie egzekucyjne Jędrzejewski

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372856883 Wydanie 2013

Książka zawiera kompendium wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej zarówno studentom, jak i praktykom. Prezentuje ono w sposób usystematyzowany poszczególne instytucje administracyjnego postępowania egzekucyjnego, w tym nowe rozw ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325543273 Wydanie 2012

Opracowanie stanowi 6 wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji. Jest dziełem znakomitego grona autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmującyc ...

Zobacz Sądowe postępowanie egzekucyjne
Sądowe postępowanie egzekucyjne

LexisNexis Polska Isbn 9788378069164 Wydanie 2013

W publikacji w sposób systematyczny przedstawiono całokształt sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych – z uwzględnieniem aktualnego stanu ustawodawstwa, orzecznictwa Sądu Najwyższego i doktryny.Autor omówił wszystkie rodz ...