Postępowanie egzekucyjne - Postępowanie egzekucyjne w administracji, sądowoadministracyjne, administracyjne

Zobacz Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania
Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788365966025 Wydanie 2017

Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne zwią ...

Zobacz Postępowanie zabezpieczające
Postępowanie zabezpieczające

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788365966001 Wydanie 2017

Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne zwią ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326483318 Wydanie 2015

W siódmym wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, które zostały wprowadzone od ostatniej edycji komentarza w 2011 r. W tym czasie wielokrotnie nowelizowano ustawę, co doprowadziło do powstania rozbi ...

Zobacz Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym
Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788364512049 Wydanie 2014

Książka dla wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego, przede wszystkim pracowników organów egzekucyjnych i organów pełniących funkcję wierzyciela administracyjnego oraz potencjalnych zobowiązanych. Zawiera przydatne wzory wnioskó ...

Zobacz Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326499432 Wydanie 2016

Książka uwzględnia nowelizację w zakresie instytucji zbiegu egzekucji wprowadzoną do kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Ko ...

Zobacz ADMINISTRACYJNE ŚRODKI PRAWNE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W
ADMINISTRACYJNE ŚRODKI PRAWNE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326417009 Wydanie 2012

...

Zobacz USTAWA O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI KOMENTARZ
USTAWA O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI KOMENTARZ

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434884 Wydanie 2015

W komentarzu wskazano też na występujące w orzecznictwie rozbieżności, podpowiadając, jak ma wybrnąć z zaistniałej sytuacji osoba uczestnicząca w postępowaniu egzekucyjnym. Komentarz zawiera ponadto uzasadnione tezy wyprowadzone z komentow ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325568351 Wydanie 2014

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające m.in. z ustawy z 11.10.2013 r., dotyczące m.in.:- właściwości miejscowej organu egzekucyjnego,- zmiany katalogu należności pieniężnych państw członkowskich, które podlega ...

Zobacz Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak
Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak

LexisNexis Polska Isbn 9788378069164 Wydanie 2013

Książka wyd. LexisNexis z 2013 roku jest przeznaczona dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i innych praktyków prawa, adwokatów, radców prawnych i komorników sądowych, przedstawicieli doktryny, cenna pomoc dla studentów IV i V roku wydzia ...

Zobacz Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 120 wzorów z suplementem
Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 120 wzorów z suplementem

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041955 Wydanie 2014

GOTOWY WZORZEC INSTRUKCJI, który: pomoże zorganizować Referat Egzekucji Administracyjnej w urzędzie: – zadania i organizacja pracy Referatu Egzekucji Administracyjnej , biurowość – wskazówki dotyczące ogólnych kodeksów o postępowani ...