Postępowanie egzekucyjne - Postępowanie egzekucyjne w administracji, sądowoadministracyjne, administracyjne

Zobacz Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak
Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak

LexisNexis Polska Isbn 9788378069164 Wydanie 2013

Książka wyd. LexisNexis z 2013 roku jest przeznaczona dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i innych praktyków prawa, adwokatów, radców prawnych i komorników sądowych, przedstawicieli doktryny, cenna pomoc dla studentów IV i V roku wydzia ...

Zobacz Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 120 wzorów z suplementem
Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 120 wzorów z suplementem

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041955 Wydanie 2014

GOTOWY WZORZEC INSTRUKCJI, który: pomoże zorganizować Referat Egzekucji Administracyjnej w urzędzie: – zadania i zrzeszenie pracy Referatu Egzekucji Administracyjnej , biurowość – wskazówki dotyczące ogólnych artykułów o postępowan ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz
Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

LexisNexis Polska Isbn 9788376208428 Wydanie 2011

Komentarz w przystępny sposób wyjaśnia wiele praktycznych wątpliwości pojawiających się w związku ze stosowaniem ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Omówiono w nim zagadnienia poświęcone: zasadom prowadzenia postępowania ...

Zobacz Administracyjne postępowanie egzekucyjne Jędrzejewski
Administracyjne postępowanie egzekucyjne Jędrzejewski

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372856883 Wydanie 2013

Książka zawiera kompendium wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej zarówno studentom, jak i praktykom. Prezentuje ono w sposób usystematyzowany poszczególne instytucje administracyjnego postępowania egzekucyjnego, w tym nowe rozw ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325543273 Wydanie 2012

Opracowanie stanowi 6 wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji. Jest dziełem znakomitego grona autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmującyc ...

Zobacz Sądowe postępowanie egzekucyjne
Sądowe postępowanie egzekucyjne

LexisNexis Polska Isbn 9788378069164 Wydanie 2013

W publikacji w sposób systematyczny przedstawiono całokształt sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych – z uwzględnieniem aktualnego stanu ustawodawstwa, orzecznictwa Sądu Najwyższego i doktryny.Autor omówił wszystkie rodz ...

Zobacz Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788374835145 Wydanie 2007

Prezentowana monografia jest poświęcona wszystkim środkom prawnym stosowanym w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym niezależnie od tego, w jakim akcie zostały one uregulowane. Problem środków prawnych w egzekucji administracyjnej jest d ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych
Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych

LexisNexis Polska Isbn 9788373348608 Wydanie 2008

Autor przedstawia w sposób systematyczny całokształt sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych - z uwzględnieniem aktualnego stanu ustawodawstwa, orzecznictwa i doktryny. Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów IV ...

Zobacz Administracyjne postępowanie egzekucyjne 2011
Administracyjne postępowanie egzekucyjne 2011

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372855978 Wydanie 2011

Opracowanie zawiera kompendium wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej zarówno studentom, jak i praktykom. Prezentuje ono w sposób usystematyzowany poszczególne instytucje administracyjnego postępowania egzekucyjnego, w tym nowe ro ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji 2013
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2013

LexisNexis Polska Isbn 9788327801586 Wydanie 2013

Stan prawny 09.2013 rok. Wydanie LexisNexis zawiera Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Publikacja została przyg ...