Postępowanie egzekucyjne - Postępowanie egzekucyjne w administracji, sądowoadministracyjne, administracyjne

Zobacz Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381601924 Wydanie 2019

W ksiązce z postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego jasno i przystępnie omówiono przepisy sądowego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Publikacja uwzględnia m.in. gruntowną zmianę modelu funkcjonowan ...

Zobacz Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym
Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248099 Wydanie 2019

Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym ...

Zobacz Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381601429 Wydanie 2019

Komentarz stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych napisane przez praktyków, sędziów sądów powszechnych. Autorzy w sposób przystępny i wszechstronny przedstawili rozwiązania problemów z ...

Zobacz Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326433320 Wydanie 2014

W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończącego to postępowanie rozstrzygnięcia. ...

Zobacz Wydawanie decyzji administracyjnych
Wydawanie decyzji administracyjnych

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611918 Wydanie 2019

W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omawiając trzy kluczowe etapy tego procesu: ...

Zobacz Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD
Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289641 Wydanie 2019

Pisma, pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD ...

Zobacz Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego w dobie informatyzacji
Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego w dobie informatyzacji

Wolters Kluwer Isbn 9788381249263 Wydanie 2018

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące zasad sądowego postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasady jawności. Zostały w niej wszechstronnie zaprezentowane poglądy na temat gwarancji jawności w postęp ...

Zobacz Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611598 Wydanie 2018

Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków och ...

Zobacz Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)
Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046240 Wydanie 2018

Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, in ...

Zobacz Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381600309 Wydanie 2018

Publikacja Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym stanowi omówienie zasady ogólnej budzenia zaufania uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej. Przedstawiono w niej jej genezę oraz ewolucję, w ...