Postępowanie egzekucyjne - Postępowanie egzekucyjne w administracji, sądowoadministracyjne, administracyjne

Zobacz Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)
Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046240 Wydanie 2018

Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, in ...

Zobacz Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381600309 Wydanie 2018

Publikacja Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym stanowi omówienie zasady ogólnej budzenia zaufania uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej. Przedstawiono w niej jej genezę oraz ewolucję, w ...

Zobacz Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611598 Wydanie 2018

Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków och ...

Zobacz Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249492 Wydanie 2018

Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in.:- stron i uczestników postępowania - ich zdoln ...

Zobacz Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej
Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611338 Wydanie 2018

W mojej ocenie ogrom pracy włożony przez Autora stanowi o szczególnej wartości (…) książki, stanowiącej nie tylko kompendium wiedzy, ale także, może przede wszystkim, interdyscyplinarne studium wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz
Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788376208428 Wydanie 2018

Celem komentarza jest wyjaśnienie zawiłości egzekucji administracyjnej przede wszystkim przez wskazanie zagadnień dyskusyjnych, pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania. Celem komenta ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596491 Wydanie 2017

Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omówiona ...

Zobacz Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik
Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381071895 Wydanie 2017

Publikacja z postępowania administracyjnego jest dla studentów prawa i administracji. Zainteresuje również pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli nauki prawa administracyjnego oraz prawników praktyków - adwokatów, radc ...

Zobacz Pozbawienie jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Pozbawienie jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287463 Wydanie 2018

Książka przedstawia zagadnienie następstw procesowych pozbawienia jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym ...

Zobacz Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych
Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788364512537 Wydanie 2015

Książka krok po kroku opisuje przebieg postępowania zabezpieczającego i pomaga rozwiązać problemy, które mogą się pojawić na poszczególnych jego etapach. Autorka rozwiewa wątpliwości dotyczące najczęściej stosowanych przez organ egzek ...