Postępowanie administracyjne Wierzbowski

Cena 75.96 zł Katalogowa 99 zł

W książce z postępowania administracyjnego zostały uwzględnione zmiany wynikające m.in. z ustawy z 7.4.2017 r. (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r.

całościowe, zwięzłe i przystępne omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień dotyczących polskiego postępowania administracyjnego. Przewodnik pomagający zrozumieć istotę wprowadzonej nowelizacji i wskazujący na możliwy sposób interpretacji nowych przepisów.

W podręczniku Postępowanie administracyjne przedstawione zostały zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego:

- ogólnego,
- podatkowego,
egzekucyjnego
- przed sądami administracyjnymi, ze wskazaniem teoretycznych podstaw określonych instytucji procesowych.
Stan prawny: 1 lipca 2017 r.