Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne Beck

Cena 28.78 zł Katalogowa 34,9 zł

Stan prawny 01.09.2015 rok. Książka obejmuje zmiany do Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1198. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw , opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i zrozumienie znaczenia aktu prawnego. Twoje Prawo adresowane jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, W jaki sposób i do wszystkich, którzy z różnych względów interesują się określoną dziedziną prawa.