Pomoc społeczna wzory pism i decyzji, komentarze

W dziale pomoc społeczna pracownicy tych jednostek odnajdą najnowsze książki, komentarze o tej tematyce. Książki zawierają gotowe edytowalne wzory pism, decyzji i orzeczenia. Najnowsza książka wydawnictwa ODDK zawiera stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 rok

Pomoc społeczna - Pomoc społeczna w praktyce wzory pism i decyzji, komentarz

Zobacz Domy pomocy społecznej
Domy pomocy społecznej

Difin Isbn 9788380852082 Wydanie 2016

Książka stanowi kompleksowe ujęcie prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej. Publikację wzbogacono o wyciąg tez z orzecznictwa sądowego i administracyjnego, które odnoszą się do poszczególnych przepisów ustawy o pomocy s ...

Zobacz Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej
Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585228 Wydanie 2016

Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu pracodawcy będą mogli prowadzić skuteczny proces zarządzania kadrami. Publikacja ta podpowie, jak w sposób zgodny z prawem nawiązać stosunek pracy. Ujęto w niej również w sposób ...

Zobacz Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2016 roku
Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2016 roku

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326486708 Wydanie 2016

W roku 2016 weszły w życie dwie duże nowelizacje kodeksu pracy. Pierwsza z nich dotyczy nowych zasad zawierania i wypowiadania umów terminowych o pracę. Druga duża nowelizacja wprowadza zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, w tym ...

Zobacz Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej
Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788364512582 Wydanie 2016

Książka zawiera obszerny opis rodzajów świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które często są przedmiotem kontroli sądowej – będzie przydatna przede wszystkim pr ...

Zobacz Księgowania w jednostkach pomocy społecznej
Księgowania w jednostkach pomocy społecznej

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325576578 Wydanie 2015

Pracownicy służb finansowo-księgowych na co\r\ndzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być\r\nschematy księgowe opisane w publikacji:\r\nKsięgowania w jednostkach\r\npomocy społecznej\r\nPoruszana w\r\nopracowaniu tematyka ...

Zobacz Procedura administracyjna w jednostkach pomocy społecznej
Procedura administracyjna w jednostkach pomocy społecznej

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481505 Wydanie 2015

W piątej książce z tej serii omówiono wybrane zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego, które są szczególnie istotne dla pracowników jednostek pomocy społecznej. Poszczególne tematy przedstawiono w praktyczny i przystępny spos ...

Zobacz Zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej
Zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481666 Wydanie 2015

Sposób kompleksowy i przystępny zostały omówione zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej, w tym m.in.: obowiązek sporządzania regulaminu wynagradzania, ustalanie wynagrodzenia zasadniczego i dodatków płacowych (dodatku ...

Zobacz Decyzje postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej Wzory z komentarzem
Decyzje postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej Wzory z komentarzem

Wydawnictwo Gaskor Isbn 9788393178100 Wydanie 2011

Komentarz zawiera zbiór wybranych wzorów decyzji, postanowień i pism procesowych podejmowanych w ramach postępowań w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Jej celem jest ułatwienie tworzenia i wydawania takich dokumentów.\r\nWzory opatrzone zos ...

Zobacz Usamodzielnianie świadczeniobiorców podstawowym zadaniem pomocy społecznej
Usamodzielnianie świadczeniobiorców podstawowym zadaniem pomocy społecznej

Duet Isbn Wydanie 2013

Praca zawiera teoretyczne rozważania - skierowane zarówno do specjalistów pracy socjalnej, w jaki sposób i wolontariuszy z zakresu pracy socjalnej - z empirycznymi analizami możliwymi do wykorzystania przez osoby zajmujące się usamodzielnianie ...

Zobacz Starość zależna opieka i pomoc społeczna
Starość zależna opieka i pomoc społeczna

AFM Isbn 9788375711936 Wydanie 2011

Seria Biblioteka Gerontologii Społecznej to cenna inicjatywa wydawnicza. Tomy II i III zostały przygotowane i opracowane do druku przez profesor Zofię Szarotę, wytrwałą i uznaną badaczkę starzenia się i starości. Wydłużanie się ludzkiego ...