Pomoc społeczna wzory pism i decyzji, komentarze

W dziale pomoc społeczna pracownicy tych jednostek odnajdą najnowsze książki, komentarze o tej tematyce. Książki zawierają gotowe edytowalne wzory pism, decyzji i orzeczenia. Najnowsza książka wydawnictwa ODDK zawiera stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 rok

Pomoc społeczna - Pomoc społeczna w praktyce wzory pism i decyzji, komentarz

Zobacz Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem
Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043492 Wydanie 2017

Kompletny zbiór dokumentacji dla ośrodków pomocy społecznej – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wydawanych na podstawi ...

Zobacz Ustawa Za życiem oraz inne zmiany w pomocy społecznej 2017
Ustawa Za życiem oraz inne zmiany w pomocy społecznej 2017

C.H. Beck Isbn 9788325594893 Wydanie 2017

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1860), a w wraz z nią na Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej spadają nowe obowiązki związane z rea ...

Zobacz Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326487132 Wydanie 2016

Problematyka ponoszenia odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej jest tematyką trudną i złożoną, w szczególności chodzi o ustalanie i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zasady nakład ...

Zobacz Domy pomocy społecznej
Domy pomocy społecznej

Difin Isbn 9788380852082 Wydanie 2016

Książka stanowi kompleksowe ujęcie prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej. Publikację wzbogacono o wyciąg tez z orzecznictwa sądowego i administracyjnego, które odnoszą się do poszczególnych przepisów ustawy o pomocy s ...

Zobacz Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej
Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587833 Wydanie 2016

Książka wyjaśnia wątpliwości pojawiające się w praktyce organów administracji w związku z przyznawaniem świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej. W publikacji znajduje się, m.in.: - Ponad 60 wzorów dokumentów na płycie CD (po ...

Zobacz MERITUM Pomoc społeczna wsparcie socjalne
MERITUM Pomoc społeczna wsparcie socjalne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326486449 Wydanie 2016

W Meritum o pomocy społecznej omówiono m.in. następujące zagadnienia: - warunki, jakie trzeba spełniać, aby otrzymać określoną formę pomocy (z podstawowym kryterium, jakim jest dochód - jak go ustalić, obliczyć, udokumentować), oraz p ...

Zobacz Ustawa o pomocy społecznej. Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo
Ustawa o pomocy społecznej. Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585945 Wydanie 2016

Ustawa o pomocy społecznej. Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo Aż 85 zagadnień z pakietem przydatnych komentarzy tematycznych do niejasnych zapisów ustawy o pomocy społecznej! Dzięki tej książce: - zmienisz niepewnoś ...

Zobacz Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej
Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585228 Wydanie 2016

Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu pracodawcy będą mogli prowadzić skuteczny proces zarządzania kadrami. Publikacja ta podpowie, jak w sposób zgodny z prawem nawiązać stosunek pracy. Ujęto w niej również w sposób ...

Zobacz Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2016 roku
Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2016 roku

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326486708 Wydanie 2016

W roku 2016 weszły w życie dwie duże nowelizacje kodeksu pracy. Pierwsza z nich dotyczy nowych zasad zawierania i wypowiadania umów terminowych o pracę. Druga duża nowelizacja wprowadza zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, w tym ...

Zobacz Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej
Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788364512582 Wydanie 2016

Książka zawiera obszerny opis rodzajów świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które często są przedmiotem kontroli sądowej – będzie przydatna przede wszystkim pr ...