Pomoc społeczna wzory pism i decyzji, komentarze

W dziale pomoc społeczna pracownicy tych jednostek odnajdą najnowsze książki, komentarze o tej tematyce. Książki zawierają gotowe edytowalne wzory pism, decyzji i orzeczenia. Najnowsza książka wydawnictwa ODDK zawiera stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 rok

Pomoc społeczna - Pomoc społeczna w praktyce wzory pism i decyzji, komentarz

Zobacz Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 97883681285841 Wydanie 2018

Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w for ...

Zobacz Pomoc społeczna
Pomoc społeczna

Infor Isbn 9788381374569 Wydanie 2019

Komentarz do ustawy o pomocy społecznej jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i przepisów innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pomocy społecznej. Wskazuje, w jaki sposó ...

Zobacz Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD
Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280563 Wydanie 2018

Książka jest syntezą nowych przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej i obejmuje swym zakresem wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej, programów rządowych, służby zdrowia ( w zakresi ...

Zobacz Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem
Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043492 Wydanie 2017

Kompletny zbiór dokumentacji dla ośrodków pomocy społecznej – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wydawanych na podstawi ...

Zobacz Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska
Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078122 Wydanie 2017

W komentarzu o pomocy społecznej przystępnie i kompleksowo omówiono przepisy ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądowym oraz aktów normatywnych, do których odsyła ustawa, w tym ...

Zobacz Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD
Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

C.H. Beck Isbn 9788325595227 Wydanie 2017

Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach: - omawia wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (która weszła w życie 1.6.2017 r.) na działalność organów pomocy społecznej,- omawia konsekwencje dla jednostek pomocy sp ...

Zobacz MERITUM Pomoc społeczna wsparcie socjalne
MERITUM Pomoc społeczna wsparcie socjalne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326486449 Wydanie 2016

W Meritum o pomocy społecznej omówiono m.in. następujące zagadnienia: - warunki, jakie trzeba spełniać, aby otrzymać określoną formę pomocy (z podstawowym kryterium, jakim jest dochód - jak go ustalić, obliczyć, udokumentować), oraz p ...

Zobacz Ustawa Za życiem oraz inne zmiany w pomocy społecznej 2017
Ustawa Za życiem oraz inne zmiany w pomocy społecznej 2017

C.H. Beck Isbn 9788325594893 Wydanie 2017

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1860), a w wraz z nią na Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej spadają nowe obowiązki związane z rea ...

Zobacz Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326487132 Wydanie 2016

Problematyka ponoszenia odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej jest tematyką trudną i złożoną, w szczególności chodzi o ustalanie i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zasady nakład ...

Zobacz Ustawa o pomocy społecznej Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo
Ustawa o pomocy społecznej Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585945 Wydanie 2016

Ustawa o pomocy społecznej. Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo Aż 85 zagadnień z pakietem przydatnych komentarzy tematycznych do niejasnych zapisów ustawy o pomocy społecznej! Dzięki tej książce: - zmienisz niepewnoś ...