Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis

Cena 85.31 zł Katalogowa 119 zł

Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, jaki przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan stworzony przez akty prawne wydane do 1 lipca 2014 r., a więc z uwzględnieniem wszystkich, licznych zmian – częściowo także „wielkiej” nowelizacji z 27 września 2013 r. Zaprezentowano w nim ponadto najważniejsze orzeczenia Sądu Naj-wyższego, Trybunału Konstytucyjnego a także sądów apelacyjnych, uzupełniono literaturę przedmiotu i obszerny skorowidz przedmiotowy. Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów prawa i – tak W jaki sposób dotychczas – jest niezmiernie przydatny także praktykom, w tym aplikantom sądowym, prokuratorskim, adwokackim i radcowskim.