Polska Klasyfikacja Działalności

ze zmianami obowiązującymi od dnia 30 grudnia 2017 r.
Cena 128.40 zł Katalogowa 157,5 zł

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), niezbędna przy wpisie podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowej Ewidencji Podatników, a także do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, wprowadzona rozporządzeniem RM z dnia 24 grudnia 2007 r., Dziennik Ustaw Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 12 grudnia 2017 r. (Dziennik Ustaw poz. 2440), obowiązującej od dnia 30 grudnia 2017 r. wprowadzającej zmiany w sekcji P Edukacja.