Polityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont stan prawny 1 maja 2014 roku

Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych dodatkowo charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizowane przepisy prawa bilansowego. Komentarz zważa nie tylko postanowienia ustawy o rachunkowości, wszak także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, w jaki sposób i wiążących kodeksów ustaw o podatku dochodowym.