Polityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont stan prawny 1 maja 2014 roku

Praktyczny komentarz obejmuje wyrażenie omowne zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych a także charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie obejmuje przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizowane przepisy prawa bilansowego. Komentarz zważa nie tylko postanowienia ustawy o rachunkowości, jednakże również wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, w jaki sposób i wiążących przepisów ustaw o podatku dochodowym.