Polityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont stan prawny 1 maja 2014 roku

Praktyczny komentarz zawiera wyrażenie omowne zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych także charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizowane przepisy prawa bilansowego. Komentarz zważa nie tylko postanowienia ustawy o rachunkowości, jednakże podobnie wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, jakim sposobem i wiążących artykułów ustaw o podatku dochodowym.