Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont

Praktyczny komentarz obejmuje omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych dodatkowo charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie obejmuje przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizaowane przepisy prawa bilansowego. Komentarz zważa nie tylko postanowienia ustawy o rachunkowości, niemniej jednak również wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, w jaki sposób i wiążących kodeksów ustaw o podatku dochodowym.