Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont

Praktyczny komentarz obejmuje wyrażenie omowne zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych a także charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie obejmuje przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizaowane przepisy prawa bilansowego. Komentarz zważa nie tylko postanowienia ustawy o rachunkowości, lecz również wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, W jaki sposób i wiążących artykułów ustaw o podatku dochodowym.