Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont

Praktyczny komentarz obejmuje peryfraza zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych również charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie obejmuje przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizaowane przepisy prawa bilansowego. Komentarz zważa nie tylko postanowienia ustawy o rachunkowości, jakkolwiek zarówno wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, W jaki sposób i wiążących kodeksów ustaw o podatku dochodowym.