Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego Wybrane aspekty

rachunkowość rachunkowość finansowa Monografia Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego wybrane aspekty podejmuje ważną i aktualną problematykę z zakresu rachunkowości i skupia się na "SERCU RACHUNKOWOŚCI", tzn. polityce rachunkowości. Jest próbą spojrzenia na różne problemy polityki rachunkowości i ma natura wysoce nowatorski. Nawiązuje do praktyki rachunkowości, jednakowoż nie unika odwołania do teorii, w szczególności nauk o zarządzaniu, finansów i rachunkowości.
Książka wpisuje się w zapotrzebowanie rynku i podejmuje aktualną problematykę. Omawia szeroko problem polityki rachunkowości w kontekście jakości danych ze sprawozdania finansowego (końcowego produktu rachunkowości), przez wzgląd czemu może być wykorzystana w taki sposób dla celów dydaktycznych, jakim sposobem i poprzez praktyków, a głównie zarządzających przedsiębiorstwami, specjalistów z dziedziny zarządzania i rachunkowości dodatkowo głównych księgowych. Jej Autorzy (naukowcy i praktycy biegli rewidenci) gwarantują wysoką jakość opracowania.