Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego Wybrane aspekty

Monografia Polityka rachunkowości jednostki a próba sprawozdania finansowego wybrane aspekty podejmuje ważną i aktualną problematykę z obszaru rachunkowości i skupia się na "SERCU RACHUNKOWOŚCI", tzn. polityce rachunkowości. Jest próbą spojrzenia na różne problemy polityki rachunkowości i ma charakter wysoce nowatorski. Nawiązuje do praktyki rachunkowości, toż nie unika odwołania do teorii, w szczególności nauk o zarządzaniu, finansów i rachunkowości.
Książka wpisuje się w zapotrzebowanie rynku i podejmuje aktualną problematykę. Omawia szeroko problem polityki rachunkowości w kontekście jakości danych ze sprawozdania finansowego (końcowego produktu rachunkowości), dzięki w jakim celu może być wykorzystana w ten sposób na rzecz celów dydaktycznych, jakże i przez praktyków, a przede wszystkim zarządzających przedsiębiorstwami, specjalistów z dziedziny zarządzania i rachunkowości także głównych księgowych. Jej Autorzy (naukowcy i praktycy biegli rewidenci) gwarantują wysoką próba opracowania.