Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego Wybrane aspekty

Monografia Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego wybrane aspekty podejmuje ważną i aktualną problematykę z aspektu rachunkowości i skupia się na "SERCU RACHUNKOWOŚCI", tzn. polityce rachunkowości. Jest próbą spojrzenia na różne problemy polityki rachunkowości i ma natura wysoce nowatorski. Nawiązuje do praktyki rachunkowości, wszak nie unika odwołania do teorii, w szczególności nauk o zarządzaniu, finansów i rachunkowości.
Książka wpisuje się w zapotrzebowanie rynku i podejmuje aktualną problematykę. Omawia wszechstronnie problem polityki rachunkowości w kontekście jakości danych ze sprawozdania finansowego (końcowego produktu rachunkowości), dzięki w jakim celu może być wykorzystana tak dla celów dydaktycznych, w jaki sposób i poprzez praktyków, a przede wszystkim zarządzających przedsiębiorstwami, specjalistów z dziedziny zarządzania i rachunkowości również głównych księgowych. Jej Pisarze (naukowcy i praktycy biegli rewidenci) gwarantują wysoką jakość opracowania.