Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego Wybrane aspekty

Monografia Polityka rachunkowości jednostki a próba sprawozdania finansowego wybrane aspekty podejmuje ważną i aktualną problematykę z obszaru rachunkowości i skupia się na "SERCU RACHUNKOWOŚCI", tzn. polityce rachunkowości. Jest próbą spojrzenia na różne problemy polityki rachunkowości i ma charakter wysoce nowatorski. Nawiązuje do praktyki rachunkowości, lecz nie unika odwołania do teorii, w szczególności nauk o zarządzaniu, finansów i rachunkowości.
Książka wpisuje się w zapotrzebowanie rynku i podejmuje aktualną problematykę. Omawia wszechstronnie problem polityki rachunkowości w kontekście jakości danych ze sprawozdania finansowego (końcowego produktu rachunkowości), na skutek czemu może być wykorzystana w ten sposób dla celów dydaktycznych, jakże i poprzez praktyków, a zwłaszcza zarządzających przedsiębiorstwami, specjalistów z dziedziny zarządzania i rachunkowości również głównych księgowych. Jej Autorzy (naukowcy i praktycy biegli rewidenci) gwarantują wysoką próba opracowania.