Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych

Cena 72.03 zł Katalogowa 99 zł

Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych to wyjątkowy przewodnik wraz z komentarzem, jaki zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki organizacji pozarządowych, zawiera aktualne zasady i przepisy na styczeń 2017 r.
Książka w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej organizacji pozarządowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej organizacji. Dodatkowo szczegółowa analiza przykładów różnych zapisów zdarzeń i operacji gospodarczych ułatwia odnalezienie się w nowej rzeczywistości prawnej i wykonywanie codziennych obowiązków.